28.09.2020

Tutvustus

21.10.2014

AKU on Eesti Arhitektuurkeskuse juurde 2010. aastal loodud koostöövõrgustik ühendamaks arhitektuurivaldkonna ekspordi ambitsiooniga ettevõtteid.

Eesti Arhitektuurikeskuse eesmärgiks on arhitektuurivaldkonna ettevõtjaid koondavast koostöövõrgustikust AKU kujundada sõbralikule koostööle tuginev ühendus, mille kaudu abistada arhitektuuribüroosid ettevõtlusalase kompetentsi kasvatamisel ning välisturgudele suunatud turundustegevustes. AKU liikmestaatus otsustatakse loominguliste saavutuste ning töö kvaliteedi põhjal, mistõttu AKU-sse on tänaseks koondunud parimad arhitektuurivaldkonna ettevõtted. Ühiselt tegutsedes suudetakse selgemalt oma huvisid määratleda ning olla tõhusamaks partneriks arhitektuuri tellijatele nii avalikus kui erasektoris.

AKU seob tänase seisuga kokku paljud tunnustatud ettevõtted, kes põhitegevusena pakuvad tellijatele nii ideelahenduste väljatöötamist, arhitektuurset projekteerimist (sh linnaplaneerimist) kui ka arhitektuurialast nõustamist, alusuuringute läbiviimist ja projektijuhtimist. Põhiliselt on AKU liikmed pakkunud oma teenuseid Eesti siseturul, kuid samas on kõigil ettevõtetel välisturgudel töötamise kogemus. Teenuseid on pakutud eelkõige naaberriikidesse: Lätti, Soome ja Venemaale. Samuti on teenuste osutamise sihtriikideks olnud Norra, Taani, Rootsi, Ukraina, Gruusia, Valgevene, Leedu, Holland, Itaalia, Iirimaa ja Taiwan. AKU liikmed on osalenud mitmetel rahvusvahelistel arhitektuurivõistlustel ning pälvinud seeläbi tunnustust ja saavutanud auhinnalisi kohti, mis on märk Eesti arhitektuuri kvaliteedist ja rahvusvahelisest konkurentsivõimest.

Liikmelisus

AKU liikmestaatus otsustatakse arhitekti/arhitektide loominguliste saavutuste ning kvaliteedi põhjal. Võrgustiku liikmelisus on büroopõhine ja tähtajatu. Liitumistaotluse võib esitada vabas vormis e-posti teel. Palume taotluse juurde lisada ka kontaktisiku andmed edaspidise tegevuse koordineerimiseks. Taotluse liikmelisuse lõpetamiseks võib samuti esitada vabas vormis kirja teel (liikmemaksu ei tagastata).

Liikmemaks

AKU liikmemaks on büroopõhine ja annuaalne. Liikmemaksu tasumiseks väljastab Eesti Arhitektuurikeskus arve.

Lisainfo

Karin Kiviste
Ärisuhete juht
Tel. +372 515 2746
E-post: karin@arhitektuurikeskus.ee