28.09.2020

Eesti on riik, kus elab 1.3 miljonit inimest. Kuna 1/3 elanikkonnast elab pealinnas ja 80% viimase kahekümne aasta uusehituse mahust on kerkinud pealinna, on Tallinn ja selle lähiümbrus ka heaks näidismaterjaliks kõikidele arengutrendidele Eesti arhitektuuris. Seetõttu on Eesti arhitektuurist rääkides mõttekas keskendada tähelepanu eelkõige üldpildile ja arengutele, mis puudutavad pealinna Tallinnat, selle ümbrust ja suuremaid linnu nagu Tartu, Pärnu, Rakvere ja Kuressaare, kus erinevatest ajastutest pärit kihistuste koos eksisteerimine on aktsenteeritud rohke ja kvaliteetse tänapäevase ehituskunstiga.