Vajuta siia, et näha hoonet täies ilus ;)
24.10.2014

Nõukogu ja üldkoosolek

24.01.2016

Eesti Arhitektuurikeskuse nõukogu planeerib organisatsiooni tegevust, korraldab selle juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Arhitektuurikeskuse nõukokku kuuluvad organisatsiooni liikmete ja koostööpartnerite määratud esindajad - nõukokku kuulub kuni 5 liiget. Nõukogu koosolekud toimuvad iga 3 kuu tagant.

Eesti Arhitektuurikeskuse üldkoosolek on organisatsiooni kõige kõrgem organ, mille koosolek toimub vähemalt kord aastas.

Nõukogu liikmed