28.09.2020

Narva Kivilinnafoorum

12.11.2014

Kuidas kodanikualgatus rikastaks Narva vanalinna hruštšovkade piirkonda?

Toimumisaeg: 26.-27. september 2011
Toimumiskoht: Narva Raekoda, Raekoja 1, Narva
Eelkoosolekud kodanikuühenduste esindajatega toimusid 27.05.2011 ja 24.08.2011

Narva Kivilinnafoorumit kokkuvõttev esitlus: NARVA KLF.ESITLUS (32 Mb ppt)

Videod

Narva kivilinnafoorum 26.-27.09.2011 (1.osa) from Eesti Arhitektuurikeskus on Vimeo.

Narva kivilinnafoorum 26.-27.09.2011 (2.osa) from Eesti Arhitektuurikeskus on Vimeo.

Narva kivilinnafoorum 26.-27.09.2011 (3.osa) from Eesti Arhitektuurikeskus on Vimeo.

Narva kivilinnafoorum 26.-27.09.2011 (4.osa) from Eesti Arhitektuurikeskus on Vimeo.

Meediakajastus

ERR uudised - Arhitekt: hruštšovkade renoveerimise asemel tuleks ehitada uusi maju
Postimees - Arhitektid: Tallinn vajab ohtralt uusi korterelamuid
Ehitusuudised, Äripäev - Foorum otsib lahendusi Narva vanalinna hruštšovkade alale

Foorumi taust

Narva Kivilinnafoorum on ellu kutsutud eesmärgiga süvendada kodanikuaktiivsust ning kodanike koostööd arhitektidega. Kivilinnafoorumite üldisemaks mõtteks on tähelepanu suunamine nendele piirkondadele, kus kodanikuaktiivsus on seni vähene olnud. Nõukogude ajal ehitatud tüüpelamute rajoonid on üheks selliseks näiteks.

Ettevalmistavad koosolekud Narva elanikega on suunanud foorumi fookuse eelkõige vanalinna piirkonda. Keskseks teemaks tõusid kodanike ootused võimaluste otsimiseks kesklinna ehitatud hruštšovkade ja nende vahelise ruumi uuendamise võimalustest. 

Narva elanike hulgas on tuntavalt levinud arusaam, et muutusi linnakeskkonnas saab kavandada ja ellu viia ainult linnavalitsus. Elanike võimalused ise tegutsemiseks ei ole eriti teadvustatud. Kivilinnafoorumil moodustakse töögrupid arhitektidest ja aktiivsetest elanikest. Nendevahelise koostöö käigus püütakse luua ja väljendada erinevaid terviklikke visioone, mis on suunatud eelkõige suhteliselt lihtsate ja mitte liiga kulukate ruumiliste muudatuste kaudu hoonete renoveerimiseks ja vanalinna ruumi elavdamiseks.

Narva foorum püüab vastata näiteks järgmistele küsimustele:

 • Mida saavad kodanikud ise teha ruumilise keskkonna järkjärguliseks parandamiseks?
 • Missugune oleks elanikele parim ruum elamute vahelisel alal?
 • Kuidas saab tüüpelamute energiatõhususe parandamisel vältida liigstandardseid lahendusi, asendades need elukeskkonda elavdavate ja parandavate lahendustega, kulutusi oluliselt tõstmata.
 • Milliste ruumiliste arengutega meelitada vanalinnna uusi elanikke ja ettevõtjaid?

Ülevaade Narvast

Suur osa Narva vanalinna alast on hoonestatud 1960-datel aastatel tüüpsete hrustsovkadega. Need on ehitatud endist vanalinna struktuuri eirates, osaliselt juhuslikes kohtades maa-aluste säilinud vundamentide peale. See põhjustab hoonete ebaühtlast vajumist ja sellest tingitud probleeme. Siiski pakuvad kinnisvaraturul vanalinna tüüpelamud oma asukoha tõttu elavamat huvi, kui äärelinna tüüpelamud. See tähendab, et tulevikus võib ka vanalinna elanikkond hakata vahetuma. Valdav osa Narva linna, samuti vanalinna, elanikest on vanemas eas. Arvestades Narvas tervikuna tulevikus tuntavalt kahanevat rahvastikku, jääb vanalinna elanike arv eeldatavalt püsima ning võib uute hoonete ehitamise ja vanalinna populaarsuse tõusu korral isegi kasvada.

Narva vanalinna puudutati üldisemalt ka eelmisel linnafoorumil 2009. aastal. Vanalinna kohta on koostamisel üldplaneering, mis tegeleb kolme kihistuse sünteesiga – rootsiaegne vanalinn, hruštšovkad ja avalike funktsioonidega hoonete lisamisel kasvatatav moodne linn, niiviisi loodetakse saavutada linnalist tihedust ja rikkalikust. Lähiajal on valmimas Tartu Ülikooli Narva kolledži uus hoone, mille mõju kujuneb tõenäoliselt kõige aktiivsemaks vanalinnas toimetavaks jõuks, tuues vanalinna ruumi värskemat hingamist ja nooremat rahvast.

Foorumi taustamaterjaliks on Narva vanalinna üldplaneeringu materjal. Seekordse foorumi töötubades ei ole põhjust käsitleda vanalinna üldplaneeringulisel tasandil. Üldine visioon vanalinna järkjärguliseks ümberkujunemiseks, uushoonestuse lisamiseks ja avaliku ruumi arenguks on ÜP kaudu tänaseks juba loodud.

Osalejad

 • Peeter Tambu (Narva Linnavalitsus, peaarhitekt)
 • Tiit Sild (Tartu Linnavalitsus, linnaarhitekt)
 • Erik Kõivistik (Tartu Linnavalitsus, arhitekt)
 • Lidia Zarudnaja (MTÜ Linnalabor)
 • Aare Vabamägi (SA Kredex)
 • Andres Toode (SA Pro Narva)
 • Katri Raik (TÜ Narva Kolledž)
 • Katrin Koov (arhitektuuribüroo Kavakava)
 • Markus Kaasik (3+1 Arhitektid)
 • Raul Järg (Rakvere Linnavalitsus, peaarhitekt)
 • Jaak-Adam Looveer (Paik Arhitektid / Tallinna Linnaplaneerimise Amet)
 • Madis Tuuder (Muinsuskaitseamet, Ida-Virumaa vaneminspektor)
 • Karin Bachmann (Maastikuarhitektuuribüroo Kino, maastikuarhitekt)
 • Moderaator Ülar Mark (Arhitektuurikeskuse juhataja, arhitekt)

Lisaks osalevad foorumi töötoas kodanikuliikumiste ja korteriühistute esindajad ning TÜ Narva kolledži tudengid.

Päevakava

26. september

11.00-12.00
Sissejuhatus – Ülar Mark
Linnalabori ettekanne – Lidia Zarudnaja
Kredexi ettekanne – Aare Vabamägi
Läbiviidud küsitluse tulemused – Peeter Tambu
Lähteülesande tutvustus – Ülar Mark
Arutelu
Töögruppidesse jagamine – Ülar Mark
(Töögrupid koosnevad: eksperdid; korteriühistute esimehed, kodanikud, TÜ Narva Kolledži tudengid)

12.00-12.30 Kohvipaus
12.30-14.00 Töögruppide töö
14.00-15.00 Lõuna
15.00-16.30 Ekspertide töö
16.30-17.00 Kohvipaus
17.00-18.30 Ekspertide töö

27. september

10.00-11.00 Eelmise päeva tulemuste esitlemine kodanikuliikumiste ja korteriühistute esindajatele, TÜ Narva kolledži tudengitele. Arutelu ja töö jätkamine.
11.00-11.15 Kohvipaus
11.15-13.00 Ekspertide töö
13.00-14.00 Lõuna
14.00-15.30 Ekspertide töö: tulemuse viimistlus ja ettekande kokkupanek
15.30-15.45 Kohvipaus
15.45-17.30 Ekspertide töö: ettekande kokkupanek

FOORUMI AVALIK ÜRITUS

27. september kell 18.00-20.00, Narva Raekoda (Raekoja 1, Narva)
18.00 Avasõnad
18.10 Moderaatori sissejuhatus
18.20 Töötoas valminud tööde tutvustus
Küsimused – diskussioon
Kokkuvõte, kohv