28.09.2020

Tartu Kivilinnafoorum

12.11.2014

Kuidas Annelinna elukeskkonna kvaliteeti hoida ja tõsta?

Toimumisaeg: 18.-19. oktoober 2011
Toimumiskoht: Ülejõe kohvik, Kaunase pst 13B, Tartu
Eelkoosolekud kodanikuühenduste esindajatega toimusid 25.05.2011 ja 06.09.2011

Tartu Kivilinnafoorumit kokkuvõttev esitlus: TARTU KLF.ESITLUS (64 Mb ppt)

Videod

Tartu kivilinnafoorum 18.-19.10.2011 (1. osa) from Eesti Arhitektuurikeskus on Vimeo.

Tartu kivilinnafoorum 18.-19.10.2011 (2. osa) from Eesti Arhitektuurikeskus on Vimeo.

Meediakajastus

ERR uudised - Tartus otsiti Annelinna tulevikunägu
KUKU raadio - Tartu Linnatund
Tartu Postimees - Risto Mets: kas muuta Annelinna või suhtumist?
Tartu Postimees - Foorum otsib lahendusi Annelinna saatusele

Foorumi taust

Tartu Kivilinnafoorum on ellu kutsutud eesmärgiga süvendada kodanikuaktiivsust ning kodanike koostööd arhitektidega. Kivilinnafoorumite üldisemaks mõtteks on tähelepanu suunamine nendele piirkondadele, kus kodanikuaktiivsus on seni vähene olnud. Nõukogude ajal ehitatud tüüpelamute rajoonid on üheks selliseks näiteks.

Kivilinnafoorumil moodustakse töögrupid arhitektidest ja aktiivsetest elanikest. Nendevahelise koostöö käigus püütakse luua ja väljendada erinevaid terviklikke visioone, mis on suunatud eelkõige suhteliselt lihtsate ja mitte liiga kulukate ruumiliste muudatuste kaudu hoonete renoveerimiseks ja vaheruumi elavdamiseks.

Annelinna foorum püüab vastata näiteks järgmistele küsimustele:

 • Mida saavad kodanikud ise teha Annelinna ruumilise keskkonna väärtuste püsimiseks ja järkjärguliseks parandamiseks?
 • Missugune oleks elanikele parim ruum elamute vahelisel alal? Kuivõrd vajavad elanikud poolprivaatseid ruume ja kas neid saab planeerida ilma terviklikku linnaruumi kahjustamata? Kuidas tulla ruumis toime kasvava parkimisruumi vajadusega?
 • Milliste vahenditega rõhutada Annelinna algset planeeringulist ideed (jalakäijasõbralik teedestruktuur mikrorajoonide sisemuses)? Kas on võimalik meelitada ettevõtjaid pakkuma kodulähedasi teenuseid linnaosa sisemuses?
 • Kuidas saab tüüpelamute energiatõhususe parandamisel vältida liigstandardseid lahendusi, asendades need elukeskkonda elavdavate ja parandavate lahendustega, kulutusi oluliselt tõstmata.

Ettevalmistavad koosolekud Annelinna elanikega (põhiliselt korteriühistute juhid) on viinud arusaamiseni, et siinse elukeskkonnaga ollakse üldiselt rahul ja põhilised murekohad seostuvad ühiskonnapööretega tekkinud muutustega omandis ja eluviisis, nagu näiteks parkimisprobleemid, majadevahelise "eikellegimaa" hooldus- ja arendusküsimused. Kodanikuaktiivsuse kasvu ilminguid on Annelinnas siiski olemas, näiteks arutati eelkoosolekutes juba Annelinna päevade korraldamise mõtteid.

Ülevaade Annelinnast

Anne mõisa järgi oma nime saanud Annelinna planeerimiskava koostasid aastatel 1969-1973 Eesti Projekti arhitektid Mart Port ja Malle Meelak. Linnaosa planeeriti kaarjalt ümber Emajõe äärse luha, laugelt põhja ja kirde suunas tõusva reljeefiga. Luha poolt piiritleb linnaosa Kalda tee, millest jõe poole oli plaanis kujundada ulatuslik veekogudega park. See jäi niisugusel kujul rajamata.

Algselt oli Annelinna kavandatud neli mikrorajooni, millest valmis nõukogude aja lõpuks kaks. Annelinna ehitatud mõlemad mikrorajoonid on pikisuunas jaotatud kaheks tsooniks: Anne tänavast madalamale jäävad 5-korruselised, kõrgemale 9-korruselised elamud. I mikrorajooni keskele jääb avaram osa koos koolimajade ja tiigiga, mis on samuti ümbritsetud osaliselt 9-korruseliste elamutega. Peamiselt ehitati Annelinna "Tartu maja" nime all tuntud seeria 111-133 tüüpelamuid.

Annelinna struktureerivad niinimetatud jalakäijate kiired, mis lõiguti on kogunud üsna tiheda kasutusaktiivsusega ning võivad sisaldada võimalusi kohapealsete teenuste pakkumise võimaldamiseks. Üldiselt on erinevad teenused ja kaubandus nihkunud teisele poole Kalda teed, kus on välja kujunenud avarate parklatega  äärelinlik ruum, mis samas annelinasele ka jalgsi kättesaadavas kauguses. Annelinna struktuuris Leidub ka kohapealset elu toetavaid ühiskondalikke objekte (raamatukogu, noortekeskus). Kuigi Tartu on rikkalik linnaruumis asuvate skulptuuride poolest, Annelinnas ühtki kunstiobjekti avalikus ruumis ei ole. Tüüpelamute rajooni elukeskkonda on osatud mõnevõrra rikastada lihtsate asjadega, nagu näiteks värvilahenduste valik hoonegruppide eristamiseks, suhteliselt laiade kõnniteede võrgustik, rohke haljastuse kasutamine. Keerukas struktuuris orienteerumiseks on 1980-datel aastatel hoonete otsaseintele kujundatud mikrorajoonide kaardid. Ka tänapäeval on linnavalitsuse poolt koostatud uusi terviklahendusi elamute värvimiseks ja fassaadide kujundamiseks, millest osa on ka ellu viidud.

Praegu elab Annelinnas ca 28 000 inimest, neist kuni 6-aastaseid lapsi ca 2300, 7–18-aastasi ca 3300, 19–64-aastasi ca 17 000 ning 65-aastaseid ja vanemaid ca 5200.

Osalejad

 • Oliver Alver – Viimsi linnaarhitekt, arhitekt (foorumi moderaator)
 • Karin Bachmann – maastikuarhitektuuribüroo Kino, maastikuarhitekt
 • Veronika Valk – Zizi & YoYo, arhitekt
 • Indrek Peil – Head Arhitektid, arhitekt
 • Aet Ader – b210, arhitekt
 • Kaja Pae – eelmiste EAK linnafoorumite eestvedaja, arhitekt
 • Henn Runnel – maastikuarhitektuuribüroo Kino, maastikuarhitekt
 • Ilona Merzin – Muinsuskaitseamet, arhitekt
 • Liisa Unt – Tartu linnavalitsus, inseneriteenistuse spetsialist
 • Peeter Tambu – Narva linnaarhitekt
 • Tiina Konsen – Tiigi Seltsimaja
 • Ahto Külvet – Anne noortekeskus
 • Kadri Leetmaa – TÜ geograafia osakond
 • Anneli Kährik – TÜ geograafia osakond
 • Mikk Maivel – SA Kredex
 • Laura Uibopuu – MTÜ Linnalabor
 • Paco Ulman – arhitekt
 • Tiit Sild – Tartu linnaarhitekt
 • Erik Kõivistik – Tartu linnavalitsus, arhitekt 
 • Toomas Paaver – Kivilinnafoorumite eestvedaja, arhitekt
 • Kaire Pärnpuu – Eesti Arhitektuurikeskuse projektijuht

Päevakava

18. oktoober

7.30 Start: buss Tallinn – Tartu 

FOORUMI TÖÖTUBA
Kõik foorumi üritused toimuvad Ülejõe kohvikus (Kaunase pst 13B, Tartu)

EKSPERDID & KOHALIKUD ELANIKUD
Kohv, tee, mineraalvesi
11.00-11.15 Sissejuhatus – Oliver Alver, Toomas Paaver, Tiit Sild
11.15-11.30 Sotsiaalsed muutused paneelelamute piirkondades – Kadri Leetmaa, Anneli Kährik
11.30-11.45 Annelinn: kogukondade kogukond – Ilona Merzin
11.45-12.00 Tüüpelamute tervikliku renoveerimise võimalustest – Mikk Maivel, SA Kredex
12.00-12.10 Lähteülesande tutvustus ja töögruppidesse jagamine
12.10-14.00 Töögruppide töö
14.00-15.30 Lõuna kohapeal
Jalgrattatiir Annelinnas piirkonnaga tutvumiseks 

EKSPERTIDE TÖÖ
15.30-16.30 Ekspertide töö
17.00-17.30 Kohvipaus
17.30-19.00 Ekspertide töö
Jalgsi hotelli ning majutus Annelinna hotelli Starest (Mõisavahe  21, Tartu)
20.30 Õhtusöök hotelli restoranis
 
19. oktoober

FOORUMI TÖÖTUBA
EKSPERDID & KOHALIKUD ELANIKUD
10.00-11.00 Eelmise päeva tulemuste esitlemine. Arutelu ja töö jätkamine 

EKSPERTIDE TÖÖ
11.00-11.15 Kohvipaus
11.15-13.00 Ekspertide töö
13.00-14.00 Lõuna
14.00-15.30 Ekspertide töö: tulemuse viimistlus ja ettekande kokkupanek
15.30-15.45 Kohvipaus
15.45-17.30 Ekspertide töö: ettekande kokkupanek

FOORUMI AVALIK ÜRITUS

18.00 Avasõnad
Arhitektuurikeskuse Linnafoorumi/Urban Forums raamatu tutvustus – Kaja Pae
Moderaatori sissejuhatus – Oliver Alver
Töötoas valminud tööde tutvustus
Küsimused – diskussioon
Kokkuvõte
20.00 Suupisted, vein
22.30 Buss Tartu-Tallinn (väljasõit Kaunase pst 13B)