Parameetrilise disaini ja modelleerimise koolitus

03.10.2017

Rahvusvaheliselt tunnustatud inseneribüroo Bollinger+Grohmann parameetrilise disaini ekspert ja arhitekt Adam Orlinski annab intensiivkoolituse Tallinnas! Personaalsele käedkülge koolitusele ootame arhitekte, insenere, sh puitmajatootjate juures töötavaid insenere. Osalejad õpivad tundma lihtsat visuaalset programmeerimiskeelt ja kasutavad selle “ehitusblokke” algoritmiliste mudelite kokkupanemiseks.

Parameetrilise disaini ja modelleerimise koolitus
Aeg:16.-19. oktoober (4 päeva)
Kellaaeg: 9:00-12:00
Koht: Rahvusraamatukogu (Tõnismäe 2, Tallinn)
 
KOOLITAJAD:

Adam Orlinski (Bollinger+Grohmann Engineers, Karamba3d) töötab Viinis arhitektina ja on spetsialiseerunud parameetrilise disaini modelleerimisele ja kasutab digitaalset disaini oma igapäevatöös Bollinger+Grohmann inseneribüroos. Adam kuulub karamba3d gruppi, kes töötab, uurib ja loob innovatsiooni parameetrilises konstruktiivses disainis.
www.bollinger-grohmann.com
www.nformations.com
Siim Tuksam (Arhitektuuripraksis PART, Eesti Kunstiakadeemia) on EKA arhitketuuriteaduskonna õppejõud ja nooremteadur ning asutanud arhitektuuripraksise PART, mis uurib ja rakendab eksperimentaalset, digitaalset ja tehnoloogilist innovatsiooni. 
Eesti Teadusinfosüsteem

Omaosalus koolitusel osalemiseks on 50 € + km inimese kohta (ülejäänud osa koolituse kuludest on kaetud PuitAIT programmist). Ettevõtte kohta saab osaleda kuni 2 inimest

Vajalikud töövahendid ja tasuta allalaaditavad tarkvarad:
Sülearvuti ja laadimisjuhe
Arvutisse installeeritud Windows 7 või uuem:
1) Rhinoceros 5, SR 12 (või uuem) 
2) Grasshopper3d (recent version 0.9.76.0) 
* eelduseks Rhinocerosega töötamise kogemus
 
Koolitusele registreerimine ja lisainfo:
Ragne Soosalu, PuitAIT projekti koordinaator, ragne@arhitektuurikeskus.ee, 58371984

Koolituse sisu:
Koolitus pakub mängulist ja intensiivset sissejuhatust parameetrilise modelleerimise ja digitaalse simulatsiooni maailma, kasutades selleks 3D-mudeldamise vahendit Rhinoceros ja selle parameetrilist liidest Grasshopperit.
Osalejad õpivad tundma lihtsat visuaalset programmeerimiskeelt ja kasutavad selle “ehitusblokke” algoritmiliste mudelite kokkupanemiseks.
Koolituse eesmärgiks on kujundada põhjalik arusaam parameetrilise disaini võimalustest, õppida tundma selle eeliseid, aga ka nõrku külgi.
Koolitus võtab läbi parameetrilise modelleerimise näidiseks puitstruktuuridega töötamise.

Parameetriline modelleerimine ei põhine ainult vabavormilistel konstruktsioonidel, vaid on palju laiemalt kasutatav ehituslik programmeerimisvahend.
Parameetrilised töömeetodid võimaldavad efektiivsemat tootearendusprotsessi, kus muudatuste tegemine on senisest kiirem ja ka valmis disain on lihtsasti kohandatav kliendi soovidele. Parameetriline konstruktsioonimudel võimaldab otsest seost tootmistsükliga juba disainiprotsessi alguses tänu sellele, et programmi sisestatakse tootmisspetsiifilised parameetrid ning samuti võimaldab parameetriline mudel läbi mängida väga väikese ajaga erinevaid sisestatud parameetritele vastavaid lahendusi nii disainis kui konstruktsioonis.
See tähendab, et teadmistepõhise tööga luuakse suurem lisandväärtus väiksema vaevaga.

Koolitus viiakse läbi PuitAIT programmi raames

PUITAIT PROGRAMM

Programm on suunatud Eesti puidutööstus-, arhitektuuri- ja inseneriavaldkonnas tegutsevatele VKE-dele eesmärgiga tõhustada sidusvaldade vahelist koostööd ning suurendamaks teadlikkust üksteise võimekusest ja vajadustest.

PuitAIT projekt seisneb läbimõeldud ja sidusvaldkondade otsestele vajadustele suunatud koolitus- ja töötubade programmis, mille eesmärgiks on teadlikkus sidusvaldkondade tööst, disainist-tootmiseni protsessi tõhustamine, uued praktilised teadmised.
Eesti puitmajatootjad on edukad eksportijad ning eesti arhitektid pakuvad kvaliteetseid kaasaegseid disainilahendusi. Selleks, et ekspordis konkurentsieelist hoida ja kindlustada, saavutada suurem lisandväärtus ning kiirelt areneva valdkondliku digiarenguga sammu pidada, on vaja kõigi kolme sidusvaldkonna tihedamat koostööd ja praktilisi arengukoolitusi/töötubasid.

PuitAIT programm koosneb kahest osast ja kuulutatakse välja järkudena oktoobris-novembris 2017:
1. Koolitused: ühis-ja eriala koolitused arhitektidele, insenridele ja tootjatele
2. Mentorprogramm: 1-2 valitud meeskonda nõustavad tootedisainer, turundusmentor ja ärimentor koos konsultantidega.


Projekti toetab Euroopa Regionaalarengu Fond. Meedet rakendavad Kultuuriministeerium ja EAS.