Alustavate eksportööride koolitusprogramm 7. märts - 15. mai 2018 

18.01.2018










Eesti Arhitektuurikeskus avab kandideerimise “Alustavate eksportööride koolitusprogrammi”. Koolitusprogramm on tailor-made, pidades silmas valdkondlikku spetsiifikat – arhitektuur, sise- ja maastikuarhitektuur ning disain.
50% koolitusprogrammist on inglise keeles ja läbiviidav rahvusvaheliste ekspertide poolt.

TOIMUMISAEG: 7. märts – 15. mai 2018
ASUKOHT: Kultuurikatel, Eesti Arhitektuurikeskuse koolitusruumid (Põhja pst 27a, Tallinn)
* Kandideerimise lõpptähtaega ON PIKENDATUD! Uus kandideerimise tähtaeg on 22. veebruar 2018.
* KANDIDEERIMISVORM

Miks osaleda?
 • 50% koolitajatest on rahvusvahelise taustaga inglisekeelsed koolitajad
 • Koolitajad räägivad ekspordiga alustamise võimalustest, mis on kõigile alustajatele kättesaadavad või soodsate vahenditega teostatavad
 • Koolitusprogramm annab praktilise tööriistakasti, mille toel alustada või minna üle süsteemsele eksporditegevustele
 • Koolitusprogrammi hakkab toetama mentorklubi, kuhu kutsume iga paari kuu tagant rääkima edulugude loojaid nii Eestist kui lähiriikidest
 • Tänu Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi rahastusele läbi EASi ja Rahandusministeeriumi meetme suudame pakkuda väga soodsat osalustasu võrreldes teiste sarnaste programmidega
Keda ootame?
 • Koolitusprogramm on jõukohane nii arhitektile kui büroo ärijuhile. 
 • Eduka kandideerimise aluseks on kõrge motivatsioon (vt kandideerimistaotlust) ekspordiga tegelemiseks ja sellesse panustamiseks ning tervikuna programmi läbimine põhigrupis. 
 • Kandideerida võivad nii ettevõtted, kes pole veel ekspordiga alustanud kui ka need, kes juba ekspordivad. Kandideerida võivad ka sidussektorid, näiteks puitmajatootjad ja mööblitöötjad.

Mis on osalustasu ettevõtte kohta?
 • Kogu programm: põhigrupp 300 € (6 koolituspäeva) +km%
 • Üksik koolituspäev: avatud grupp 80 € + km%
 • Olenevalt koolitusest saab ühest ettevõttest osaleda 1- 4 inimest
Lisainfo:
Koolitusprogrammi kohtade arv põhigrupis on 15 ettevõtet.
Lisaks sellele on võimalik eraldi kandideerida 3., 4., 5. ja 6. päeva koolitustele lisanduvale 10 kohale ehk avatud gruppi.
Kandideerimise lõpptähtaega ON PIKENDATUD! Uus kandideerimise tähtaeg on 22. veebruar 2018.
Kõrgelt motiveeritud taotlused saavad osalemise kinnituse jooksvalt. Kandideerimisvormi leiad siit! Kõik koolituspäevad on täispäevad (6-8 tundi) ja sisaldavad koolitust, koolitusmaterjale ja toitlustamist.


KOOLITUSPROGRAMMI SISU (7. märts - 15. mai 2018)

1. koolituspäev - 7. märts  2018
Valmisolek ekspordiga alustamiseks!
Koolituse esimesel päeval keskendutakse lugudele, kuidas reaalselt arhitektuuri ja disaini valdkonnas ekspordiga on alustatud. Teeme selgeks, millist rolli mängib motivatsioon ja kuidas seda hoida. Räägime sellest, kuidas koostöös kaugemale jõuda kui eales üksinda võimalik on.

Mida osaleja saab?
 • Selguse oma sihtidest ja eesmärkidest
 • Ülevaate oma vajalikest ressurssidest, mida ekspordiks vaja
 • Personaalse tagasiside ettevõtte ekspordi potentsiaali kohta
 • Vähemalt 10 praktilist soovitust, kuidas ressursisäästlikult alustada ekspordiga
Koolitajaks on Karin Kiviste, kellel on pikaajaline ekspordikogemus arhitektuuri, mööbli ja logistika valdkonnas Taani, Saksamaa, Rootsi ja Inglismaa turgudel. Lisaks on Karin 12 aastat olnud Marketingi Instituudi ettevõtluse ja turunduse koolitaja ja mitmete ekspordiprogrammide mentoriks.

2. koolituspäev - 20. märts 2018
Inglisekeelne ärikommunikatsioon kui ekspordi võti, 1. osa. (inglise keeles)
Korrektne äri inglise keel nii suuliselt kui ka kirjalikult loob eeldused edukaks ekspordiks. Koolitusel mõtestatakse lahti ärialase inglisekeelse kommunikatsiooni olemus, räägitakse kirjutamata reeglitest. Praktiseeritakse kontakti võtmist, enesetutvustamist, elevaator pitch, ärikirja koostamist jne. Koolituse käigus käiakse läbi korrektne arhitektuuri ja disaini sõnavara.

Mida osaleja saab?
 • Praktilised abivahendid ekspordialase kommunikatsiooni ettevalmistamiseks
 • Avardatud arusaama ärialase kommunikatsiooni olemusest
Koolitaja Rachel Armstrongi emakeel on inglise keel ja ta on 12-aastase rahvusvahelise ettevõtluse kogemusega praktik. Lisaks on ta aastaid koolitanud rahvusvahelisi ettevõtjaid kommunikatsioonis ja müügis.

3. koolituspäev – 3. aprill 2018
Praktiline digiturundus. Avatud grupp
Koolituse eesmärk on anda tervikpilt internetiturunduse rollist ekspordiga alustavale arhitektuuri ja disaini ettevõttele. Räägitakse kodulehest kui olulisest turunduskanalist ja esindusvahendist, jagatakse nõuandeid, kuidas olla nähtav otsingumootorites, vaatame enamlevinud SEO tehnikaid. Põhjalikult tutvutakse ka professionaalidele mõeldud sotsiaalmeediakanali LinkedIn võimalustega, mis annab ekspordiga alustavale ettevõttele suure eelise õigete kontaktide leidmisel.

Mida osaleja saab?
 • Selguse, kuidas lihtsate vahenditega suurendada oma ettevõtte nähtavust rahvusvaheliselt virtuaalmaailmas
 • Hulganisti teadmisi, milline koduleht toimib ekspordi võtmes paremini
 • Praktilise oskuse, kuidas kasutada LinkedIn platformi ekspordi arendamiseks ja suhete loomiseks
Koolitaja Diana Taluri on digiturunduse agentuuri Shark Marketing tegevjuht ja asutaja ning digiturunduse valdkonnas tegutsenud 17 aastat.

4. koolituspäev – 23. aprill 2018
Kuidas kaardistada uut turgu B2B sektoris. (inglise keeles) Avatud grupp
Uuele turule sisenemist on mõistlik planeerida strateegiliselt hinnates turu potentsiaali ja määrates kindlaks sisenemise strateegia. Millist infot ja kust ajasäästlikult koguda? Kuidas saada ekspertarvamusi sihtturu kohta? Praktilised soovitused, kuidas otsustajateni jõuda.  

Mida osaleja saab?
 • Teadmised, kuidas valitud turust adekvaatset ülevaadet saada
 • Iga osaleja saab personaalseid soovitusi
Koolitaja Jean Sutton on konsultatsioonifirma Actionline Research and Training Ltd juht ja tal on üle 25 aasta kogemusi turu-uuringute vallas. Samuti on ta juhtinud ekspordi programme paljudes riikides, sh Rootsis, Norras, Sloveenias ja Eestis. Jean õpetab ka CIM martketingiinstituudis Inglismaal.

5. koolituspäev – 2. mai 2018 
Ekspordini jõudmine läbi rahvusvaheliste võrgustike (Avatud grupp) ja Inglisekeelne ärikommunikatsioon, 2. osa (inglise keeles)
Arhitektuuri valdkonnaga tihedat koostööd tegev ettevõtja Leo O’Neil räägib rahvusvahelistest võrgustikest ja networking strateegiatest, mille kaudu arhitektuuri ja disaini valdkonna ettevõtjatel on võimalik jõuda ekspordini.
Leo O’Neilil on üle 16 aasta pikkune kogemus ehitussektoris ning ta on HML Project Management tegevjuht, pakkudes projektijuhtimise tuge peaprojekteerijatele üle Euroopa.

Mida osaleja saab?

Teadmise, kuidas teha edukalt networkingut rahvusvahelisel tasandil

6. koolituspäev – 15. mai 2018
Rahvusvahelised lepingud. Kuidas ennast kindlustada rahvusvahelistel turgudel? Avatud grupp
Millised õiguslikud karid valitsevad töövõtjat rahvusvahelises lepingulises suhtes? Lepingu läbirääkimine, sisu, täitmine ja vaidluste lahendamine. Kuidas kaitsta kõige väärtuslikumat vara? Kõlvatu konkurents ja konfidentsiaalse teabe kaitse, suhted avalikkuse ja teiste ettevõtjatega.
Lisaks teoreetilisele teemakäsitlusele analüüsitakse koolituse jooksul üheskoos teemakohaseid praktilise elu juhtumeid, et kogutud teadmisi praktilistes situatsioonides paremini kinnistada.

Mida osaleja saab?
 • Arusaamise, millised on rahvusvaheliste turgude ohud ja kuidas ennast nende vastu kindlustada 
 • Kuidas läbirääkida ja sõlmida rahvusvahelisi lepinguid
Koolitaja Tambet Toomela on Eversheds Sutherland partner ja juhib intellektuaalomandi- ja IT õiguse valdkonda. Samuti on ta lektor Tartu Ülikoolis. Koolitaja Risto Rüütel juhib Eversheds Sutherlandi konkurentsiõiguse valdkonda ja on Eesti Advokatuuri konkurentsiõiguse komisjoni esimees.


Lisatingimused, millele tähelepanu pöörata: VKE ja VTA
Ühest ettevõttest saab koolitustel korraga osaleda max 2 inimest. Koolitustele saavad registreerida ettevõtted, kes vastavad VKE normidele (kontrolli siit). Eesti Arhitektuurikeskuse poolt Euroopa regionaalarengu fondi vahenditest koolituste läbiviimiseks tehtud kulu arvestatakse ettevõtte poolt saadud vähese tähtsusega abi (VTA) hulka.

Koolitust aitavad ellu viia Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fond ja EAS läbi Eesti Arhitektuurikeskuse projekti „Arhitektuuriekspordi tiigrihüpe“.










Lisainfo:
Ragne Soosalu
ragne@arhitektuurikeskus.ee
Eesti Arhitektuurikeskus
+372 58 371 984