Arhitektid, liikuvusspetsialistid ja linnaplaneerijad arutavad Tallinna Autovabal päeval Tallinna Peatänava tulevikuvisiooni üle

16.09.2015
Tallinna Linnaplaneerimise Amet ja Eesti Arhitektuurikeskuse koos Eesti Arhitektide Liiduga kutsuvad pühapäeval 20. septembril algusega kl 13:00 kõiki huvilisi Autovabal päeval toimuvale Tallinna linnakeskuse jalakäijateruumi ümberkujundamise ja Tallinna peatänava arhitektuurivõistluse teemalisele avatud kõnekoosolekule.

Oma visiooni linnakeskuse tulevikust, jalakäijateruumi ja liikluskorralduse ümberkujundamisest jagavad mitmed linnaplaneerijad, liikuvusspetsialistid ja arhitektid. Kõnekoosoleku peamiseks eesmärgiks on tutvustada Tallinna peatänava kontseptsiooni ja koostamisel olevat arhitektuurivõistluse lähteülesannet ning saada ülevaade erinevate arvamusliidrite visioonidest linnade avaliku ruumi, liikuvuse ja liikluse tuleviku teemal.

Ettevalmistamisel on Tallinna peatänava arhitektuurivõistlus, mille eesmärgiks on kujundada Tallinnale kui Rohelise pealinna kandidaatlinnale ja Euroopa riigi pealinnale kohane linnakeskkond, mis oleks puhtam, turvalisem ja aktiivsem. Euroopa kaasaegsed linnakeskused toetavad jala käimist, rattaga liiklemist ning tänaval viibimist - elavat ja inimsõbralikku keskkonda. Projekti tulemusena muudetakse peatänaval kõnniteed laiemaks, rajatakse jalgrattateed ja tänavahaljastust, parandatakse ühistranspordi kasutamise tingimusi, luuakse täiendavaid ülekäigukohti. Viru ringi liiklusskeemi soovitakse muuta nii, et suuremas osas sellest antaks jalakäijatele tagasi. Tallinna peatänavaks, kui kvaliteedimärgiks soovitakse muuta kahe ajaloolise tänava Narva maantee ja Pärnu maantee lõiku Pronksi tänavast kuni Liivalaia tänavani.

Arhitektuurivõistlus on plaanis välja kuulutada oktoobris ning plaanide kohaselt lõppeb see detsembris.
  
Euroopa Ühtekuuluvusfondi toetusel on vähemalt osaline peatänava ning linnakeskuse ja mere vahelise jalakäijateruumi väljaehitamine kavas veel enne aastat 2020. Võistlus korraldatakse Tallinna Linnaplaneerimise Ameti, Eesti Arhitektuurikeskuse ja Eesti Arhitektide Liidu poolt. Võistlus toimub Tallinna kesklinna ja mere vahelise liikumisruumi ümberkorraldamise projekti "Õhufoorum" ja EV 100 arhitektuuriprogrammi "Hea avalik ruum" raames.

Õhufoorum on Eesti Arhitektuurikeskuse poolt läbi viidav kaheaastane programm, mille raames planeeritakse Tallinna kesklinna liikumisruum jala- ratta ja ühistratspordisõbralikumaks. Õhufoorumi läbiviimist finantseerib osaliselt KIK (Keskkonna Investeeringute Keskus). EV 100 arhitektuuriprogramm "Hea avalik ruum" on Eesti Arhitektide Liidu kureeritav projekt, mille raames rajatakse või rekonstrueeritakse Eesti suuremates linnades ja tõmbekeskustes kuni 15 avalikku linnaruumi ala, millel tekib konkreetne avaliku kasutuse funktsioon.

Tallinna Autovaba päev toimub pühapäeval, 20. septembril Telliskivi tänaval. Kõnekoosolek toimub selleks puhuks eraldi Telliskivi tänavale püstitatavas telgis algusega kell 13.00. Tule ja anna sinagi panus oma elukeskkonna kujundamisse!

Foto: TAB 2015 visioonivõistluse võistlustöö "Hotspot"

Täiendav info:

Jaak-Adam Looveer, 6404736, jaak-adam.looveer@tallinnlv.ee (Tallinna Linna peaarhitektibüroo)
Raul Järg, 5112044, raul@arhitektuurikeskus.ee (Eesti Arhitektuurikeskus)