Arhitektuurisektori ekspordi koolitus - registreeri siin!

13.08.2018
Arhitektuuriettevõte – programmi abil rahvusvahelistele turgudele!

ARHITEKTUURISEKTORI EKSPORDI KOOLITUS 


* REGISTREERI SIIN! Kohtade arv piiratud!

KELLELE?
Arhitektid, sisearhitektid, maastikuarhitektid, disainerid, mööblitootjad, puitmajatootjad jt, kes mõtlevad ekspordiga alustamisele või on juba sellega algust teinud.

MIKS OSALEDA?
90% rahvusvahelise potentsiaaliga arhitektuuriettevõtetest ei jõua mõtetest tegudeni, sest nad ei tea, millest alustada ja kuidas seda teha. Arenguprogramm annab kätte konkreetse sihi ja praktilised tööriistad!

VALDKONNASPETSIIFILINE
: koolitajad räägivad spetsiaalselt arhitektuuri, sise- ja maastikuarhitektuuri valdkonna spetsiifikat arvestades
PRAKTILINE TÖÖRIISTAKAST: programmi raames töötatakse läbi kõik välisturule sisenemisega seotud olulised teemad
INVESTEERING TULEVIKKU: osalejad jõuavad parema fookuseni oma ettevõtte arengu osas

TOIMUMISAEG: 18. september – 13. november 2018
ASUKOHT: Kultuurikatel, Eesti Arhitektuurikeskuse Traforuumid (Põhja pst 27a, Tallinn)
* REGISTREERI SIIN! Kohtade arv piiratud!
** Tutvu lähemalt meie koolitajatega Facebookis!

OSALUSTASU

- TÄISPROGRAMM (6x): 380 € + km%
- Üksik koolituspäev: 90 € + km% (NB! 18. septembri koolituspäeva ei saa üksiku koolituspäevana võtta!)
- Ühest ettevõttest saab osaleda kuni 2 inimest; ühe ettevõtte inimesed võivad roteeruda koolituselt koolitusele või määrata neile asendaja samast ettevõttest.
- Koolituskoha kindlustab osalustasu ettemakse 50% ulatuses. Vt lisainfot allpool.
- Kõik koolituspäevad on täispäevad (6-8 tundi) ja sisaldavad koolitust, koolitusmaterjale ja toitlustamist.

Koolitusel osalejad saavad kursuse läbimisel vastava tunnistuse.

KOOLITUSPROGRAMM

1. koolituspäev - 18. september 2018 
Valmisolek ekspordiga alustamiseks!
Koolituse esimesel päeval keskendutakse lugudele, kuidas reaalselt arhitektuuri ja disaini valdkonnas ekspordiga on alustatud (räägib Koko Arhitektid tegevjuht Reedik Poopuu). Mis on kriitilised tegurid ekspordiplaanis? Mis on arhitektuuriettevõtte rahvusvahelistumise alused? Milline näeb välja eksporditsükkel? Kuidas eksporditegevusi planeerida?

Koolitajaks on Karin Kiviste, kellel on pikaajaline ekspordikogemus arhitektuuri, mööbli ja logistika valdkonnas Taani, Saksamaa, Rootsi ja Inglismaa turgudel. Lisaks on Karin 12 aastat olnud Marketingi Instituudi ettevõtluse ja turunduse koolitaja ja mitmete ekspordiprogrammide mentoriks. Rahvusvahelistumise strateegiatest räägib Koko Arhitektid tegevjuht Reedik Poopuu.

Robert White‘i töötuba

Robert White (White Partners) on üks Euroopa tunnustatumaid arhitektuurimentoreid ja ärinõustajaid. Ta on lõpetanud arhitektuuriõpingud (Bartlett School of Architecture) ning loonud 2010. aastast oma konsultatsioonibüroo (White Partners), mis on nõustanud nii paljusid maailma tipparhitektuuribüroosid (Snohetta, Office of Zaha Hadid, UN Studio jne) kui ka alles alustavaid büroosid.
White on edukalt nõustanud Eesti Arhitektuurikeskuse ekspordiprogrammi raames ka mitmeid Eesti arhitektuuribüroosid (sh KOKO Arhitektid).

NB! 18. septembri koolituspäeval saavad osaleda ainult need ettevõtted, kes on registreerunud tervesse koolitusprogrammi.


2. koolituspäev – 24. september 2018
Inglisekeelne ärikommunikatsioon kui ekspordi võti, 1. osa. (inglise keeles)
Töötuba: kuidas leida õigeid kliente ning luua vastastikku kasulikku partnerlust? (inglise keeles)

Koolituspäev jaguneb kaheks: päeva esimeses pooles tehakse läbi iga osaleja protsess ning saab selgeks, kuidas keskenduda õigetele segmentidele, mõista kilendi vajadusi, leida õiged argumendid ja jõuda pikaajalise partnerluseni.
Päeva teises pooles käiakse üle erialase inglise keele ja selle rakendamise põhitõed rahvusvahelises kontekstis. Mõtestatakse lahti ärialase inglisekeelse kommunikatsiooni olemus, räägitakse kirjutamata reeglitest. Praktiseeritakse kontakti võtmist, enesetutvustamist, elevaator pitch, ärikirja koostamist jne. Koolituse käigus käiakse läbi korrektne arhitektuuri ja disaini sõnavara.

Koolitaja Rachel Armstrongi emakeel on inglise keel ja ta on 12-aastase rahvusvahelise ettevõtluse kogemusega praktik. Lisaks on ta aastaid koolitanud rahvusvahelisi ettevõtjaid kommunikatsioonis ja müügis.

Adrian Willetts on 30 aastase rahvusvahelise ettevõtluse kogemusega praktik. Ta on töötanud mitmete maailmas tuntud ettevõtetega nagu Daewoo, Thyssen Group, Vestas. Arhitektide ja disaineritega teeb ta koos läbi praktilise protsessi ja näitab, kuidas aega raiskamata jõuda õigete inimesteni, kuidas leida n.ö õige konks, mille taha haakuks ükskõik kui nii väike- kui ka suurfirma, ja kuidas luua püsivat vastastikku kasulikku partnerlust välisturgudel.

3. koolituspäev – 8. oktoober 2018
Kuidas kaardistada uut turgu B2B sektoris. (inglise keeles)
Uuele turule sisenemist on mõistlik planeerida strateegiliselt hinnates turu potentsiaali ja määrates kindlaks sisenemise strateegia. Kust ja kuidas leida õiget infot? Kuidas saada ekspertarvamusi sihtturu kohta? Praktilised soovitused, kuidas otsustajateni jõuda ja rahvusvahelist klienti leida.  

Koolitaja Jean Sutton on konsultatsioonifirma Actionline Research and Training Ltd juht ja tal on üle 25 aasta kogemusi turu-uuringute vallas. Samuti on ta juhtinud ekspordi programme paljudes riikides, sh Rootsis, Norras, Sloveenias ja Eestis. Jean õpetab ka CIM martketingiinstituudis Inglismaal.

4. koolituspäev – 30. oktoober 2018
Praktiline digiturundus. 
Koolituse eesmärk on anda tervikpilt internetiturunduse rollist ekspordiga alustavale arhitektuuri ja disaini ettevõttele. Räägitakse kodulehest kui olulisest turunduskanalist ja esindusvahendist, jagatakse nõuandeid, kuidas olla nähtav otsingumootorites, vaatame enamlevinud SEO tehnikaid. Põhjalikult tutvutakse ka professionaalidele mõeldud sotsiaalmeediakanali LinkedIn võimalustega, mis annab ekspordiga alustavale ettevõttele suure eelise õigete kontaktide leidmisel.

Koolitaja Diana Taluri on digiturunduse agentuuri Shark Marketing tegevjuht ja asutaja ning digiturunduse valdkonnas tegutsenud 17 aastat.

5. koolituspäev – 5. november 2018
Professionaalne projektijuhtimine kui eduka koostöö alus
Inglisekeelne ärikommunikatsioon kui ekspordi võti, 2. osa. (inglise keeles) 

Päeva esimeses pooles tehakse selgeks, miks projektijuhtimine rahvusvahelise koostöö mõttes on niivõrd oluline ja kuidas seda teha professionaalselt ja efektiivselt. Käsitletavad teemad hõlmavad näiteks: brand ja branding, hinnastamine, tööprotsess – kuidas minu teenus toimib, LEAN jm.

Priit Kerma on Sarkopi üks omanikest, kellel on 25 aastat arendajatele ja ehitajatele teenuste pakkumise kogemust Soomes ja Rootsis.

6. koolituspäev – 13. november 2018
Rahvusvahelised lepingud. Kuidas ennast kindlustada rahvusvahelistel turgudel?
Millised õiguslikud karid valitsevad töövõtjat rahvusvahelises lepingulises suhtes? Lepingu läbirääkimine, sisu, täitmine ja vaidluste lahendamine. Kuidas kaitsta kõige väärtuslikumat vara? Kõlvatu konkurents ja konfidentsiaalse teabe kaitse, suhted avalikkuse ja teiste ettevõtjatega.
Lisaks teoreetilisele teemakäsitlusele analüüsitakse koolituse jooksul üheskoos teemakohaseid praktilise elu juhtumeid, et kogutud teadmisi praktilistes situatsioonides paremini kinnistada.

Koolitaja Tambet Toomela on Eversheds Sutherland partner ja juhib intellektuaalomandi- ja IT õiguse valdkonda. Samuti on ta lektor Tartu Ülikoolis. Koolitaja Risto Rüütel juhib Eversheds Sutherlandi konkurentsiõiguse valdkonda ja on Eesti Advokatuuri konkurentsiõiguse komisjoni esimees.

Lisatingimused, millele tähelepanu pöörata:

Ettemaks ja tühistamine
Koolituskoha kindlustab 50% koolitusteenuse ettemaks, mille kohta saadetakse arve igale osalevale ettevõttele pärast registreerimist. Teise osa koolituse maksumusest tasutakse vahetult enne programmi algust septembris.

Koolitusele registreerumisel palume arvestada oma reaalsete ajaliste võimalustega koolitusprogrammis osaleda. Juhul, kui olete registreerunud, ja selgub, et siiski ei saa tulla, palume broneeritud koht tühistada saates kirja e-posti aadressile ragne@arhitektuurikeskus.ee. Kui juhtub, et ühest ettevõttest registreerunud osalejad ei saa teatud kuupäevadel osaleda, võib saata neile koolitustele asendaja andes sellest teada eelpool märgitud e-posti aadressil.

VKE ja VTA

Koolitustele saavad registreerida ettevõtted, kes vastavad VKE normidele (kontrolli siit). Eesti Arhitektuurikeskuse poolt Euroopa regionaalarengu fondi vahenditest koolituste läbiviimiseks tehtud kulu arvestatakse ettevõtte poolt saadud vähese tähtsusega abi (VTA) hulka.

Koolitust aitavad ellu viia Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fond ja EAS läbi Eesti Arhitektuurikeskuse projekti „Arhitektuuriekspordi tiigrihüpe“.

Facebooki sündmus

Lisainfo:
Ragne Soosalu
ragne@arhitektuurikeskus.ee
Eesti Arhitektuurikeskus
+372 58 371 984
Lisainfo:

Ragne Soosalu
ragne@arhitektuurikeskus.ee
Eesti Arhitektuurikeskus
+372 58 371 984