Balti Paviljon - Eesti, Läti ja Leedu näitus 15. rahvusvahelisel Veneetsia arhitektuuribiennaalil

23.02.2016
Eesti, Läti ja Leedu
15. rahvusvaheline Veneetsia arhitektuuribiennaal
28. mai - 27. november 2016 (pressile avatud eeltutvumine toimub 26. ja 27. mail)

Näitus Balti Paviljon esindab Eestit, Lätit ja Leedut 2016 aasta suvel toimuval 15. rahvusvahelisel Veneetsia arhitektuuribiennaalil. Näituseprojekt osutus valituks kolmes Balti riigis iseseisvalt peetud avatud kuraatorvõistluse tulemusena.

Näituse rahvusvahelises kuraatormeeskonnas esindab Eestit arhitekt Johan Tali, kes leiab, et Veneetsia arhitektuuribiennaal kui suursündmus, mis reageerib alati kaasaegsetele geopoliitilistele suundumustele, on suurepärane koht vaatamaks otsa teemaderingile, mis käsitleb meid ümbritsevat ruumi riigipiiride ülesena, kuid mis võtab arvesse ka kohalikku ja unikaalset keskkonda. “Ainsate endiste Nõukogude Liidu liikmetena Euroopa Liitu võetud kolme Balti riigi maastikku on vorminud ühine minevik ning selle maastikuga tegelemine ja kohanemine määratleb ära ka meie tegelikud tulevikusuunad - teiste seas ka arhitektidele. Balti Paviljoni regionaalses haardes peitub näituse kuraatorite sõnul jõud neid teemasid suurel skaalal lahata, ülevaatlikult kokku koguda ning vaadelda ühiskonna poolt loodud infrastruktuure osana avalikust ruumist.” ütleb Tali.

Kuraatorid toovad näitusele kokku Baltikumi mõtestama ja piirkonna ruumilist eripära rahvusvahelisele publikule vahendama arhitekte ja kunstnikke kõigist kolmest riigist. Näitusele valitakse nii teoseid nende varasemast loomingust ning näidatakse ka tulevikuprojekte.

Võttes fookusesse Eesti, Läti kui Leedu ühiselt, võtavad kuraatorid konkreetse positsiooni ka Baltikumi kui piirkonna defineerimise osas, astudes nii kolme riigi kooslusena juba alates 1962. aastast Veneetsias ühiselt esindatud Põhjamaade kõrvale.

Balti Paviljon uurib regiooni ehitatud keskkonda kui jagatud ideede ja projektide ruumi. Näitus räägib tegevustest ja ühistest pingutustest ühiskonnas, mis kirjust lähiajaloost euroopalikku kultuuriruumi liikudes on ümber korraldamas oma inertset, minevikuga põimunud taristut, maastikke ja linnasid.

Viimase 20 aasta jooksul toimunud geopoliitilised arengud Baltimaade ümbruses on vallandanud regioonis euroopalike väärtuste poole liikudes ellu viidavad uued strateegiad ja praktikad, mille mõju ulatub ka ehitatud keskkonda. Olgu sellise uuelaadse ruumipraktikate näiteks paneelmajade küttekulude kontrolli all hoidmine läbi soojustusprojektide või ida poolt tuleva gaasi sõltuvusest vabastav ujuv LNG-terminal ‘FSRU Independence’ Klaipedas, või hoopis Baltikumi Euroopa südamega ühendava ning olemasolevat raudteevõrku korrastava Rail Baltica projekti ühine arendamine. Balti Paviljon üritab mõista, millistel ühiskonnas kokkulepitud alustel ja mis võtteid kasutades toimivad ehitatud keskkonda otseselt või kaudselt mõjutavad praktikad, tööstused ja infrastruktuurid. Uurides näiteks maavarade kaevandamise lubamise või keelustamise arutelusid, mõistame nii materiaalsete hüvede ja kahjude kui ka abstraktsete ideede kaalu otsustamisprotsessides üldiselt.

Näitus ja sellega seonduvad üritused moodustavad subjektiivse ristlõike Baltikumi ruumist. Mitmed geoloogid ja teised teadlased on hiljuti võtnud kasutusele mõiste "antropotseen" tähistamaks tööstusrevolutsiooniga alanud ajajärku, milles inimtegvus ja ühiskond on muutunud Maad globaalselt ja geofüüsikaliselt muutvaks jõuks. Antropotseeni vaimus illustreerib Veneetsia näitusele jõudev ristlõige Baltikumi ja siin tegutsevate inimeste ning looduskkeskkonna pöördumatut lõimumist.

Balti Paviljoni näitus toimub Veneetsias, Arsenale piirkonna brutalistlikus stiilis ehitatud avalikus spordihoones Palasport Arsenale, Giobatta Gianquinto. Arhitekt Enrichetto Capuzzo kujundatud avalik hoone on alates valmimisest 70. aastatel olnud olulisel kohal Veneetsia kohaliku kogukonna elu korraldamisel ning nüüd esimest korda avatud ka Veneetsia arhitektuuribiennaali publikule. Veneetsia ümbritseva konteksti suhtes haruldaselt kõrgete, kohapeal valatud betoonist seinte taga avaldub külastajatele tohutu sisehall, mille väljal laotub lahti kogu baltikumi ulatus ning valik projekte, mis selle keskkonna iseärasustest kõnelevad.

Balti Paviljon
Eesti, Läti ja Leedu
15. rahvusvaheline Veneetsia arhitektuuribiennaal

Komissarid: Raul Järg, Jānis Dripe, Ona Lozuraitytė, Jonas Žukauskas
Kuraatorid: Kārlis Bērziņš, Jurga Daubaraitė, Petras Išora, Ona Lozuraitytė, Niklāvs Paegle, Dagnija Smilga, Johan Tali, Laila Zariņa, Jonas Žukauskas
Produtsendid: Arkitekturos Fondas, Eesti Arhitektuurikeskus
Asukoht: Palasport Arsenale "Giobatta Gianquinto", Veneetsia

Toetajad: Eesti Kultuurkapital, Eesti Kultuuriminsteerium, Läti Kultuuriministeerium, Leedu Kultuuriministeerium

info@balticpavilion.eu
balticpavilion.eu
facebook.com/thebalticpavilion
instagram.com/balticpavilion