EAK kuulutab välja korralise konkursi juhataja leidmiseks

21.11.2018

Eesti Arhitektuurikeskus (EAK) kuulutab välja korralise konkursi juhataja/juhatuse esimehe leidmiseks

Eesti Arhitektuurikeskus keskendub oma tegevustes Eesti nüüdisarhitektuuri osas teadlikkuse tõstmisele ning arhitektuurivaldkonna ettevõtete ettevõtlus- ja ekspordivõimekuse parandamisele. Arhitektuurikeskuse ülesandeks on arhitektuuriinfo kogumine, vahetamine, vahendamine ning levitamine kodu- ja välismaal. Arhitektuurikeskuse eesmärk on integreerida teadmine ja kompetents arhitektuurist ühiskonna teiste valdkondadega, aidates kaasa arhitektuuriga seotud valdkondade arengule ning uuendustele.
Eesti Arhitektuurikeskus on üks Eesti arhitektuuripoliitikat elluviivatest institutsioonidest, kes korraldab Tallinna Arhitektuuribiennaali ning produtseerib Eesti ekspositsiooni Veneetsia Biennaalil (La Biennale di Venezia). Lisaks korraldab Arhitektuurikeskus Arhitektuuri Välkloenguid,
Linnafoorumeid, viib läbi Eesti arhitektuurisektori arengukoolitusi ning annab välja Eesti head kaasaegset arhitektuuri propageerivaid trükiseid.

Peamised tööülesanded ja vastutusvaldkonnad on:
• Arhitektuurikeskuse sisutegevuste kvaliteedi tagamine;
• Arhitektuurikeskuse strateegiline arendamine ja visiooni kujundamine;
• Arhitektuurikeskuse finantsplaneerimises jätkusuutlikkuse tagamine;
• Arhitektuurikeskuse koostöövõrgustiku laiendamine;
• Arhitektuurikeskuse esindamine siseriiklikult ja rahvusvaheliselt;
• Arhitektuurivaldkonnas projekteerimise statistika kogumine ja analüüsimine ;

Nõudmised kandidaadile:
• Magistrikraadi olemasolu; 
• Organisatsiooni juhtimiskogemus;
• Vähemalt 2 aastane praktilise töö kogemus arhitektuurivaldkonnas;
• Kasuks tulevad head teadmised ehitus- ja planeerimisalasest seadusandlusest;
• Väga hea eesti keele ja inglise keele  oskus nii kõnes kui kirjas;
• Esinemisekogemus ning meedias seisukohtade esitamise kogemus;
• Arendusprojektide juhtimise ja meeskonnatöö kogemus;

Kasuks tuleb:
• Lai silmaring arhitektuurivaldkonnas toimuva osas;
• Vene keele ja lisaks mõne muu keele oskus; 
• Finantsplaneerimise kogemus;
• Lai kontaktvõrgustik;
• Väga hea suhtlemisoskus ja hea analüüsi- ja sünteesivõime;
• Otsustus- ja vastutusvõime, hea pingetaluvus;
• Arhitektituuri magistrikraadi olemasolu;

Omalt poolt pakume:
• Täiskoha koormusega juhatuse liikme kohta;
• Osaleda Eesti arhitektuurivaldkonna arengu suunamisel;
• Osaleda arhitektuurivaldkonna rahastamisotsuste tegemisel;
• Rääkida kaasa arhitektuurivaldkonna tähtsustamises;
• Osaleda arhitektuurivaldkonna ettevõtluse arendamises;
• Juhtida ja anda oma panus  Eesti Arhitektuurikeskuse arengusse;
• Huvitavaid väljakutseid ja arenguvõimalusi;
• Konkurentsivõimelist töötasu.

Tööle asumise aeg: 4. märts 2019
Tööaeg:  täiskoormusega tööaeg
Asukoht: Tallinn
Ametipositsioon: juhataja

Kandideerimiseks palume saata CV, kaaskiri ja palgasoov peeter@peeterpere.ee  hiljemalt 21. jaanuar 2019.