EAK otsib raamatupidajat-finantsspetsialisti

15.02.2012


Eesti Arhitektuurikeskus on Eesti arhitektuurivaldkonna arenduskeskus, mis keskendub oma tegevustes Eesti nüüdisarhitektuuri osas teadlikkuse tõstmisele ning arhitektuurivaldkonna ettevõtete ettevõtlus- ja ekspordivõimekuse parandamisele. Arhitektuurikeskuse missiooniks on Eesti arhitektuuri sh maastiku- ja sisearhitektuuri ning linnaehituse edendamine ja arendamine, arhitektuurialase teadlikkuse kasvatamine, arhitektuuriinfo kogumine, vahetamine, vahendamine ja levitamine kodu- ja välismaal. Arhitektuurikeskuse eesmärk on integreerida teadmine ja kompetents arhitektuurist ühiskonna teiste valdkondadega, aidates kaasa arhitektuuriga seotud valdkondade arengule ning uuendustele.

Eesti Arhitektuurikeskus ootab kandideerima ja oma meeskonnaga liituma kogemustega ning arhitektuurivaldkonna arengust huvitatud

RAAMATUPIDAJAT – FINANTSSPETSIALISTI

Peamised tööülesanded ja vastutusvaldkonnad on:
• igapäevane raamatupidamistoimingute teostamine ja majandusarvestuse pidamise korraldamine
• eelarve tulude ja kulude täitmise ning rahavoogude juhtimine
• palga- ja maksuarvestus
• raamatupidamis- ja finantsaruannete tähtaegne ja nõuetekohane koostamine ning esitamine Maksuametile, Statistikaametile, juhtkonnale
• projektidega seotud finants- ja sisuaruannete koostamine ja esitamine
• arendusprojektide finantsplaneerimises osalemine
• finantsdokumentide korrasoleku tagamine

Nõudmised kandidaadile:
• vähemalt 3 aastane praktilise töö kogemus raamatupidamise valdkonnas
• toetustaotluste aruannete (EAS, Kultuurkapital, Interreg vms) koostamise praktiline kogemus
• kogemus finantsjuhtimise vallas
• erialane või majandusalane kõrgharidus
• eesti keele oskus nii kõnes kui kirjas

Kasuks tuleb:
• teadmised ja huvi arhitektuurivaldkonda puudutava osas
• head teadmised raamatupidamis- ja maksundusalases seadusandlusest
• töökogemus mittetulundussektoris
• hea analüüsi- ja sünteesivõime ning oskus iseseisvalt lahendada probleeme
• kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime, hea pingetaluvus

Omalt poolt pakume:
• loomingulist, vaheldusrikast ja väljakutseid pakkuvat tööd;
• eneseteostus- ja arenemisvõimalusi;
• töökohta sõbralikus ja teotahtelises meeskonnas
• tööle väärilist tasu

Tööle asumise aeg: märts 2012
Tööaeg: täistööaeg
Asukoht: Tallinn
Ametipositsioon: raamatupidaja-finantsspetsialist

Kandideerimiseks palume saata CV, kaaskiri ja palgasoov hiljemalt 29. veebruariks k.a 2012.

Kontaktandmed:
Kontaktisik: Kristiina Sipelgas, Arhitektuurikeskuse tegevjuht,
Aadress: Lai 31, Tallinn, 10133 Harjumaa
Lisainfo: telefonil 61 17 436 või
kristiina@arhitektuurikeskus.ee