EAK otsib teenuste arendus- ja koolitusjuhti

10.02.2012


Eesti Arhitektuurikeskus on Eesti arhitektuurivaldkonna arenduskeskus, mis keskendub oma tegevustes Eesti nüüdisarhitektuuri osas teadlikkuse tõstmisele ning arhitektuurivaldkonna ettevõtete ettevõtlus- ja ekspordivõimekuse parandamisele. Arhitektuurikeskuse missiooniks on Eesti arhitektuuri sh maastiku- ja sisearhitektuuri ning linnaehituse edendamine ja arendamine, arhitektuurialase teadlikkuse kasvatamine, arhitektuuriinfo kogumine, vahetamine, vahendamine ja levitamine kodu- ja välismaal. Arhitektuurikeskuse eesmärk on integreerida teadmine ja kompetents arhitektuurist ühiskonna teiste valdkondadega, aidates kaasa arhitektuuriga seotud valdkondade arengule ning uuendustele.

Eesti Arhitektuurikeskus ootab kandideerima ja oma meeskonnaga liituma kogemustega ning arhitektuurivaldkonna arengust huvitatud

TEENUSTE ARENDUS- JA KOOLITUSJUHTI

Peamised tööülesanded ja vastutusvaldkonnad on:
•    koolitusprogrammide väljatöötamine ja rakendamine avalikkuse arhitektuurialase teadlikkuse tõstmiseks
•    koolitusprogrammide väljatöötamine ja rakendamine arhitektuurivaldkonna ettevõtete ettevõtlusvõimekuse arendamiseks
•    laste arhitektuuri huvikooli arendamine ja administreerimine
•    Arhitektuurikeskuse poolt koostatavate ja vahendatavate trükiste levitamine
•    arhitektuuriturismi arendamine, sh arhitektuuriekskursioonide korraldamine
•    Arhitektuurikeskuse poolt pakutavate uute teenuste arendamine

Nõudmised kandidaadile:
•    vähemalt 2-aastane koolitusprogrammide välja töötamise ja elluviimise kogemus
•    teenuste arendamise või ettevõtlusega tegelemise kogemus
•    arendusprojektide elluviimise ja meeskonnatöö kogemus
•    eelarvete koostamise ja haldamise kogemus
•    väga hea eesti keele oskus nii kõnes kui kirjas
•    väga hea suhtlemisoskus ja hea analüüsi- ja sünteesivõime
•    kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime, hea pingetaluvus

Kasuks tuleb:
•    teadmised arhitektuuriharidust puudutava osas
•    lai silmaring arhitektuurivaldkonnas toimuva osas
•    ettevõtlusalane, personalijuhtimise või pedagoogiline kõrgharidus
•    hea inglise keele oskus nii kõnes kui kirjas
•    turundusalased teadmised ja kogemused
•    töökogemus mittetulundussektoris

Omalt poolt pakume:
•    võimalust arendada ja koordineerida arhitektuurivaldkonna täiend- ja ümberõppe programme ning huviharidust
•    loomingulist teenuste arendamise võimalust
•    projektijuhtimise kogemuste mitmekesistamise võimalust
•    vaheldusrikast ja väljakutseid pakkuvat tööd
•    eneseteostus- ja arenemisvõimalusi
•    töökohta sõbralikus ja teotahtelises meeskonnas
•    tööle väärilist tasu

Tööle asumise aeg: märts 2012
Tööaeg: täistööaeg
Asukoht: Tallinn
Ametipositsioon: teenuste arendus- ja koolitusjuht

Kandideerimiseks palume saata CV, kaaskiri ja palgasoov hiljemalt 29. veebruariks 2012.

Kontaktandmed:
Kontaktisik: Kristiina Sipelgas, Arhitektuurikeskuse tegevjuht,
Aadress: Lai 31, Tallinn, 10133 Harjumaa
Lisainfo: telefonil 611 7436
kristiina@arhitektuurikeskus.ee