Eesti arhitektid kohtusid välisarendajatega

04.10.2018
Eesti Arhitektuurikeskuse ekspordiprogrammi raames külastati suveperioodil ja septembris mitmeid Eesti arhitektidele olulisi, aga ka uusi sihtriike nagu Saksamaa, Gruusia, Prantsusmaa ja Norra. 

Kontaktsündmuste raames kohtuti mitmete oluliste avaliku sektori võtmeisikutega, suuremate ja väiksemate arendajatega, esitleti oma portfooliot ning arutati võimalusi koostööks. Reisidest võtsid osa Arhitektuurikeskuse ekspordiprogrammiga ühinenud bürood nagu Koko arhitektid, Pluss, Tempt, Novarc, Creatomus Solutions, aga ka Norra suunal aktiivselt tegutsev inseneribüroo Sirkel & Mall.

Kontaktsündmuste läbiviimine on Arhitektuurikeskuse ekspordiprogrammi üks olulisemaid ja ühe kõrgeima lisandväärtusega tegevusi - nende sündmuste läbiviimine annab arhitekidele ühelt poolt head kogemused potentsiaalsete välismaiste tellijatega suhtlemisel, teisalt on isikliku kontakti loomine võimaliku tellijaga ja talle meeldejäämine oluline samm edaspidiseks koostööks. Läbi kontaktsündmuste õpitakse kõige paremini tundma tulevase kliendi soove ja vaateid. Senini on toimunud kontaktüritus Helsingi Linnaplaneerimisametis ning Iirimaal, kevadel külastati koos arhitektidega MIPIM kinnisvaramessi Cannes’is.

Koolitust aitavad ellu viia Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fond ja EAS läbi Eesti Arhitektuurikeskuse projekti „Arhitektuuriekspordi tiigrihüpe“.