EESTI ARHITEKTUURIBÜROODE HUVI EKSPORDI VASTU NÄITAB KASVUTRENDI

04.04.2012
Äsja saabus trükikojast kataloog, mis tutvustab Eesti Arhitektuurikeskuse juures tegutseva ekspordivõrgustiku AKU liikmes-büroosid ning nende loomingut. Kataloogi koostamise ajendiks oli Eesti arhitektuuribüroode kasvav huvi välisturgudele suundumise vastu. Värske kataloog aitab kaasa büroode tutvustamisele sihtturgudel Põhjamaades, Soomes, Lätis ja Venemaal.

AKU on Eesti Arhitektuurkeskuse (EAK) juurde loodud koostöövõrgustik, mis koondab ekspordialase ambitsiooniga Eesti arhitektuuribüroosid. Arhitektuurikeskuse sooviks on AKUst kujundada tihedale koostööle tuginev ühtsete eesmärkidega võrgustik, mille kaudu abistada büroosid ettevõtlusalase kompetentsi kasvatamisel ning välisturgudele suunatud turundustegevustes. Viimaste elluviimiseks ilmus tänavu esmakordselt AKU kataloog.

AKU kataloog sisaldab kõigi AKU liikmes-büroode tutvustust, ettevõtete andmeid ning kokkuvõtet pakutavatest teenustest. EAK juhatuse esimees Ülar Mark selgitab: „AKU kataloogis on 15 arhitektuuribürood ja see on mõeldud informatsiooniks neile, kes arhitektuuri tellivad, on tellimisele lähedal või tegutsevad selles valdkonnas“. EAK tegevjuht Kristiina Sipelgas lisab: „Käesolevasse kataloogi on koondatud ülevaade heast Eesti arhitektuurist, mille moodustab valik AKU liikmete poolt teostatud töödest, eelkõige nendest ehitistest ja projektidest, mida bürood ise enda loomingus oluliseks peavad.“

Kataloog ilmus kahes keeleversioonis: eesti-vene ning soome-inglise. Keele valik tulenes AKU liikmete poolt defineeritud sihtturgudest, kus soovitakse järgnevatel aastatel oma teenuseid pakkuda. Sihtturgudeks on lisaks Eesti siseturule Soome, Läti, Venemaa ning Põhjamaad.

AKU kataloog on pdf-formaadis tasuta allalaetav Eesti Arhitektuurikeskuse koduleheküljelt: http://www.arhitektuurikeskus.ee/klubi/aku-kataloog-2012/

***
AKU : Eesti arhitektuuribüroode kataloog 2012
Kirjastaja: MTÜ Eesti Arhitektuurikeskus
Projektijuhtimine: KAMP Arhitektid OÜ
Kujundus: Tuumik Stuudio OÜ
Toetaja: Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond

LISAINFO
Kristiina Sipelgas
Eesti Arhitektuurikeskus, tegevjuht
kristiina@arhitektuurikeskus.ee

Ülar Mark
Eesti Arhitektuurikeskus, juhatuse esimees
ular@arhitektuurikeskus.ee

AKU
www.arhitektuurikeskus.ee/klubi/tutvustus
AKU