Koolitusprogramm arhitektidele, inseneridele ja puitmajatootjatele!

12.10.2017


Eesti Arhitektuurikeskus alustab puitAIT koolitus- ja mentorprogrammiga, mis on suunatud arhitektide, inseneride ja puitmajatootjate koostöö tõhustamiseks ja uute tootearenduste sünni toetamiseks.

puitAIT programm kestab oktoober-detsember 2017 ja koosneb kahest osast:
1. Koolitusprogramm ja praktilised töötoad (programmi kuraatoriteks on Renee Puusepp ja Eero Tuhkanen). Koolitusprogramm koosneb kolmest koolitusmoodulist ning ühest arhitektidele suunatud õppevisiidist;
2. Mentorprogramm. Kuni kaks valitud tootearenduse loomisele suunatud meeskonda, keda nõustavad tootedisainer, äri-turundusvaldkonna mentor, arhitektuurivaldkonna mentor ning meeskonna poolt valitud teised eksperdid.

Sidusvaldkondade vajadustele suunatud tervikliku koolitus- ja mentorprogrammi eesmärgiks on teadlikkuse tõstmine üksteise tööst ning disainist-tootmiseni protsessi tõhustamine. Koolitusel antakse uusi praktilisi teadmiseid ning tuuakse inspireerivad näited välismaalt.
Koolitusprogrammi kõrval toetab samu eesmärke ka mentorprogramm, kuhu oodatakse kandideerima ettevõtteid ja meeskondi, kellele antakse võimalus mentorprogrammi toel välja arendada hea arhitektuuriga/disainiga ning suure lisandväärtusega eksporditurule orienteeritud toode või teenus. Kandidaatide hulgast valitakse välja kaks arendusprojekti, millele antakse 8 000 -10 000 euro suurune toetus erinevate ekspertteenuste (nt. arhitekti, disaineri, tootearendaja, infotehnoloogia vm. ekspertiisi) kasutamiseks oma tootearenduse väljatöötamiseks või edasiarendamiseks.


KOOLITUSPROGRAMM

Sihtgrupp: arhitektid, insenerid, puitmajatööstuse insenerid ja projektijuhid, puitmajaettevõtete arendusjuhid ja tegevjuhid. Oodatud on inimesed nii alustavatest noortest ettevõtetest kui ka juba pikaaegse kogemusega firmadest, kes on huvitatud koostöö arendamisest valdkondade vahel.

Koolitusprogrammi registreerimise tähtaeg on 25. oktoober! NB! Insenerid saavad koolitustel osalemise eest täiendõppe punkte.
Kõik koolitused toimuvad Tallinnas, nii Rahvusraamatukogus kui Kultuurikatlas. 

I KOOLITUSMOODUL 26. oktoober
Asukoht:
Rahvusraamatukogu, Kuppelsaal (peasissekäigust vasakule)

10.00-11.30 Renee Puusepp
(Eesti Kunstiakadeemia). Tehasemaja kui toode, 1. osa. Paindliku modulaarse arhitektuuriga tehasemaja kontseptsiooni arendus.
NB! Palume võtta kaasa nii arhitektide kui tootjate puhul olemasolev väikeehitise (eramaja, ridaelamu, suvemaja, väike korterelamu) projekt, mida koos arutada
11.30-12.00 Kohvipaus

12.00-14.30 Eero Tuhkanen (TTÜ). Puitkonstruktsioonide lühikursus ja kasutuspiirid

II KOOLITUSMOODUL 9. november
Asukoht: Kultuurikatel, Põhja pst 27a, Arhitektuurikeskuse koolitusruum

9.00-10.30 Targo Kalamees (TTÜ) Puithoone energiatõhususest. NB! Palume arhitektidel kaasa võtta ühe hoone projekt ja projekteerijatel piirdetarindite lahendused.
10.30-11.00 Kohvipaus

11.00-12.00 Renee Puusepp (EKA). Tehasemaja kui toode, 2. osa

III KOOLITUSMOODUL, 23. november
Asukoht: Rahvusraamatukogu, auditoorium (peasissekäigust paremale koridori lõpus)

9.00 – 10.30 Jaanus Hallik, (TTÜ). Külmasildade roll hoone summaarse soojuskao ja energiatõhususe kujunemisel (teooria, probleemnäidete arutelu)
10.30 - 10.50 Kohvipaus
10.50 – 12.20 Jaanus Hallik, (TTÜ). Külmasildade roll hoone summaarse soojuskao ja energiatõhususe kujunemisel (praktiline töö arvutites sõlmede ristlõikemudelitega) NB! Jaanus Halliku koolitusmaterjalid ja installimiseks vajalikud tarkvaraviited saadetakse osalejatele ette.
12.20 – 13.00 Lõunapaus
13.00 – 14.00 Renee Puusepp, (EKA). Tehasemaja kui toode, 3. osa
14.00 – 15.30 Ric Frankland, dwelle CEO, UK. Kohaldatava disainiga puitelementmajade tootja (www.dwelle.co.uk). Ric räägib jätkusuutlikust disainist ja tootmisest, paindliku maja kontseptsiooni rakendamisest, UK ehitusturust ja standarditest. (Inglise keeles!)

III MOODUL, 24. november
Workflows Between engineer / Architect + Contractor
Asukoht: Rahvusraamatukogu, auditoorium (peasissekäigust paremale koridori lõpus)

9.00 – 15.00 Manja van de Worp (Nous Engineering, Inc. UK). Workflows between Engineer / Architect + Contractor – based on design exercise. Laiapõhjaline loeng + 3 tunnine koolitus koos valitud teemal (vt manusena kaasa pandud koolituse sisu). (Inglise keeles!)
Koolituspäev sisaldab jooksvaid kohvi- ja söögipause.

Koolitustele palume kaasa võtta oma tavapärased töövahendid, näiteks sülearvuti. Töövahendite ja koolitusmaterjalide info täpsustub III mooduli osas. Koolitusmaterjalid saavad olema kättesaadavad digitaalsel kujul.

Kõik moodulid sisaldavad endas ka kohvi- ja lõunapause kohapeal.
Koolituse läbimisel antakse välja tunnistus, inseneridel on võimalik saada TP-sid – kogu koolituse peale kokku 18 TP-d.

NB! ÕPPEVISIIT ARHITEKTIDELE (3. november)
Õppevisiit on suunatud koolitusprogrammis osalevatele arhitektidele, kes ei ole seotud teiste tootmisettevõtetega!
Õppevisiidi käigus leiab aset ühepäevane külastusreis kolme Tartu tehasesse, mis kasutavad erinevaid tehnoloogiaid: Kodumaja AS tehas (moodulid), Esthus tehas (MHM) ja Welement AS tehas (elemendid). Tutvustatakse ka tehaste masinaparki ja leitakse vastused järgmistele küsimustele:
• Mida peab arhitekt puidust tehasemaja projekteerimisel jälgima? Mis on piirangud ja võimalused?
• Kuidas projekteerida modulaarseid ja transporditavaid lahendusi?
• Milliseid tehasemajasid erinevatele sihtturgudele Eestist tarnitakse?
• Mil määral on võimalik Eesti arhitektuuri eksportida puitmajatööstusel?

KOOLITUSPROGRAMMIS OSALEMISE TINGIMUSED
Koolitusprogrammi moodulitest on oodatud osa võtma kõik sihtgruppi kuuluvate ettevõtete esindajad ja huvilised. Õppevisiit tehastesse on suunatud eeskätt arhitektidele. Kõikidest koolitusmoodulites osa võtvate osalejate eest oodatakse projekti omaosaluse katmist 120 eurot osaleja kohta (+ KM, osalustasu koos KM-ga kogu koolitusprogrammist 144 eurot). Võimalik on osaleda ka üksikutes koolitusmoodulites, sel juhul on osalustasu ühe mooduli kohta 50 eurot (+ KM, osalustasu koos KM-ga 60 eurot). Arhitektide õppevisiidil osalemine on kogu koolitustsüklist osa võtvatele inimestele tasuta.

Maksimaalne osalejate arv koolitusprogrammis ettevõtte kohta on neli inimest.

Koolitusprogrammis osalemist käsitletakse ettevõtte jaoks vähese tähtsusega abi (VTA) andmisena, seega võetakse proportsionaalselt programmis osalejatele arvesse ja registreeritakse ettevõtete kaupa VTA summad.
Projekti elluviimist toetab ja rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond, meedet rakendavad Kultuuriministeerium ja EAS.

Registreerimine ja lisainfo:

Ragne Soosalu
Koolitusprogrammi koordinaator
ragne@arhitektuurikeskus.ee
Tel: 58371984


Mentorprogrammis osalemise lähteülesanne ning tingimused avaldatakse eraldi teatena, seega huvilistel palume jälgida sellekohast informatsiooni!