Eesti Arhitektuurikeskus otsib konkursiga järgmise Veneetsia arhitektuuribiennaali Eesti väljapaneku kuraatorit

07.04.2017
Eesti Arhitektuurikeskus (EAK) kuulutab välja rahvusvahelise konkursi, et leida parim idee ja kuraator Eesti väljapanekule 2018. aastal toimuval Veneetsia XVI arhitektuuribiennaalil. Võistluse eesmärk on leida parim ideekavand, mis tutvustab Eesti arhitektuuri ja linnaehitust ning tõstab meie arhitektide ja arhitektuurimõtte nähtavust maailmas. Võistlusele oodatakse kunstiteadlaste, kunstiajaloolaste, arhitektide, disainerite, sisearhitektide, ajaloolaste jt arhitektuurivaldkonnaga seotud erialase taustaga kuraatorite töid. Kaheetapilise võistluse esimeseks etapi tähtaeg on 31. mail kell 12 Eesti aja järgi; teise vooru pääseb viis tööd, teise vooru tulemuste avalik esitlus välkloengu formaadis toimub 15. juunil ning võitjad kuulutatakse välja 19. juunil 2017.

Võistluse žürii liikme, kultuuriministeeriumi arhitektuuri- ja disaininõuniku Veronika Valgu hinnangul on oluline, et Eesti ekspositsioon oleks kontseptuaalselt kõnetav ja mõtlemapanev ning samas temaatiliselt relevantne. "Ootame, et ideekavand inspireeriks ja väljendaks Eesti julget arhitektuuripilti, aga oleks samal ajal huvitav ja köitev ka rahvusvahelisel areenil. Eeldame, et laekuvad ideekavandid väljendavad Eesti katsetamisjulget kultuuri ja loomingulisust ning analüütilist disainimõtet. Edukas ideekavand peab olema mõtlemapanev ja tooma välja selle erilisuse, mis iseloomustab Eesti kaasaegset arhitektuuri maailma mastaabis."

Eesti on Veneetsia arhitektuuribiennaalil osalenud alates 2000. aastast, seni kokku kaheksal korral. Viimati, aastal 2016, esindas Eestit Veneetsias koos Läti ja Leeduga kureeritud rohket rahvusvahelist tähelepanu pälvinud ühisekspositsioon “Balti Paviljon”.

Arhitektuuribiennaali Eesti väljapaneku kuraatorivõistlus on rahvusvaheline, avalik ja kaheetapiline – lisaks kohalikele arhitektidele on Eesti väljapaneku ideevõistlusele oodatud osalema ka rahvusvaheliselt tuntud kuraatorid ja valdkonna professionaalid, nii teoreetikud kui ka tegevarhitektid. Veneetsia XVI arhitektuuribiennaali Eesti väljapaneku produtsent ja rahvusvahelise kuraatorivõistluse korraldaja on Eesti Arhitektuurikeskus, kaaskorraldajaks Eesti Arhitektide Liit, koostööpartnerid kultuuriministeerium ja Eesti Kultuurkapital.

Võistlustingimused on kättesaadavad EAKi kodulehel ning samast leiab ka varasemate Veneetsias Eestit esindanud ekspositsioonide tutvustused: http://www.arhitektuurikeskus.ee/veneetsia.

Võistlustöid hindab žürii, kuhu kuuluvad arhitektid Raul Järg (Eesti Arhitektuurikeskuse juhataja), Toomas Tammis (EKA arhitektuuriteaduskonna dekaan), Johan Tali (2014. ja 2016. aasta Eesti väljapaneku kaaskuraator), Veronika Valk, Eesti Arhitektuurimuuseumi direktor Triin Ojari, arhitekt Peeter Pere ning kunstiajaloolane ja kuraator Maria Arusoo (Eesti Kaasaegse Kunsti Keskuse juhataja).

Eesti Arhitektuurikeskuse missioon on Eesti nüüdisarhitektuuri ja linnaehituse edendamine, arhitektuurialase teadlikkuse kasvatamine ning Eesti arhitektuuriekspordi arendamine. Lisaks sellele korraldab keskus iga kahe aasta järel Tallinna Arhitektuuribiennaali (TAB), organiseerib arhitektuuri välkloengute sarja ning viib ellu mitmeid teisi arhitektuurialaseid eriprojekte.

Lisainfo:
Eve Arpo
Produtsent
Tel: +372 56 460 564
E-post: eve@arhitektuurikeskus.ee

Press:
Triin Männik
Tel: +372 56201104
E-post: triin@arhitektuurikeskus.ee

KÜSIMUSED/VASTUSED

1. Palun täpsustage võistlustöö esitamist. Võistlustingimustes on kirjas, et esimese vooru töö peab lisaks tekstile sisaldama ekspositsiooni visualiseeringut, kuid hiljem on tekstis märgitud, et töö tuleb esitada e-maili kaudu. Palun täpsustage, millised on piirangud töö esitamiseks ning kas töö peab olema esitatud e-maili teel. Kas esimesse vooru esitatud visuaalne materjal on sama, mis teise vooru esitatakse?

A: Võistlustöö viuaalsete materjalide saatmiseks palume kasutada wetransfer linki:
https://wetransfer.com/?to=eve@arhitektuurikeskus.ee&msg=veneetsia
Nõuded visuaalsele materjalile: maht kuni 2GB. Palume esitada idee tutvustus ja saata visuaalne materjal, mis toetab Teie ideed ning näitusekujundust. Žürii valib esimese vooru võistlustööde hulgast välja 5 tööd, mis pääsevad edasi teise vooru. Teises voorus palume täiendada Teie ideed vastavalt žürii kommentaaridele ja küsimustele.