Eesti Arhitektuurikeskus sai ekspordiprogrammile toetuse

21.09.2017
Eesti Arhitektuurikeskuse projekt “Arhitektuuriekspordi tiigrihüpe” on saanud toetuse programmi läbiviimiseks Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondilt summas 299 184,00 eurot.
Koolitust aitavad ellu viia Euroopa Regionaalarengu Fond ja EAS läbi Eesti Arhitektuurikeskuse projekti „Arhitektuuriekspordi tiigrihüpe“.
 
Tegemist on uue ja mahuka eesti arhitektuuriekspordi arendamise programmiga, mis kestab kokku 2 aastat ning on suunatud nii juba eksportivatele kui ekspordiga alustavatele arhitektibüroodele.
 
Projekti eesmärkideks on kasvatada eksportivate ettevõtete võimekust ja seeläbi arhitektuurivaldkonna ekspordikäivet, suurendada eksportivate ettevõtete arvu arhitektuurivaldkonnas ning suurendada eksporti läbi tihedama koostöö sidussektoritega.
 
Programm põhineb ettevõtete vajadustele vastavalt teenuste ja koolituste pakkumisel, mille tulemusel avanevad büroodel eksportturgudel suuremad võimalused ning tekib suutlikkus neid võimalusi ära kasutada ja tekivad toimivad partnerlussuhted sihtturgudel.
 
Programm kestab september 2017 - september 2019.