Eesti Arhitektuurikeskuse uue juhataja valimine jätkub

17.08.2012
Eesti Arhitektuurikeskuse poolt 18. mail välja kuulutatud juhataja konkurss leidis vahelahenduse eelmisel nädalal, mil töökonkurssi läbiviiv komisjon kuulutas senise konkursi algselt seatud eesmärkidele mitte vastavaks. Arhitektuurikeskuse nõukogu jätkab juhataja ametikohale sobiva kandidaadi otsinguid ning peab vastavasisulisi aktiivseid läbirääkimisi. Arhitektuurikeskuse uus juhataja astub ametisse eeldatavalt käesoleva aasta oktoobris.

Juhataja peamised tööülesanded ja vastutusvaldkonnad on arhitektuurikeskuse sisutegevuste kvaliteedi tagamine, keskuse strateegiline arendamine ja visiooni kujundamine, keskuse jätkusuutliku finantsplaneerimise tagamine ning koostöövõrgustiku laiendamine. Samuti kuulub juhataja kohustuste hulka keskuse esindamine nii siseriiklikult kui rahvusvaheliselt.

Kalle Vellevoog, EAK nõukogu esimees