HANKETEADE „Eesti Arhitektuurikeskus MTÜ internetirakenduste valmistamine“

11.11.2010
Käesolev hange on välja kuulutatud eesmärgiga luua Eesti Arhitektuurikeskuse uus veebileht.
Hanke nimetus: „Eesti Arhitektuurikeskus MTÜ internetirakenduste valmistamine“

Pakkumismenetlus: Lihtmenetlusega riigihange.
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 25. november 2010. a. kell 11:00

Hankija: MTÜ Eesti Arhitektuurikeskus

Hanketeade on avaldatud Eesti Arhitektuurikeskuse veebilehel www.arhitektuurikeskus.ee

Huvitatud isikutele väljastatakse hankedokumendid eelneva kirjaliku avalduse alusel ja avalduse laekumisest kahe tööpäeva jooksul. Dokumente väljastatakse aadressil Lai 31, Tallinn 10133, kontaktisik: Liisi Ree, tel. 5202 389