HANKETEADE: Ehituse projektijuhtimise teenuse hange

13.01.2010
EHITUSE PROJEKTIJUHTIMISE TEENUSE HANGE

Pakkumise kutse

Käesolev hange on välja kuulutatud eesmärgiga hankida ehitusprojekti juhtimise teenust Eesti Arhitektuurikeskuse poolt läbiviidavas Tallinna Kultuurikatla A-ploki renoveerimiseks.

Hanke nimetus: "Ehitusprojekti juhtimine Tallinna Kultuurikatla A-ploki renoveerimisel"

Pakkumismenetlus: Lihtmenetlusega riigihange.

Pakkumiste esitamise tähtaeg: 25. jaanuar 2010 kell 11:00

Hankija: MTÜ Eesti Arhitektuurikeskus

Hanketeade on avaldatud Eesti Arhitektuurikeskuse veebilehel www.arhitektuurikeskus.ee

Huvitatud isikutele väljastatakse täiendavad hankedokumendid eelneva kirjaliku avalduse alusel ja avalduse laekumisest kahe tööpäeva jooksul. Dokumente väljastatakse aadressil Lai 31, Tallinn 10133, kontaktisik Kaire Pärnpuu, tel 6117436, epost: kaire@arhitektuurikeskus.ee

Hanke tingimused:

1) teenuse osutamise eesmärk on tagada Eesti Arhitektuurikeskuse jaoks Tallinna Kultuurikatla A-ploki renoveerimise käigus läbiviidavate ehitusalaste projektijuhtimise tegevuste läbiviimine maksimaalse efektiivsuse, läbipaistvuse ning parima kvaliteediga tagades ehitusprotsessi käigus arhitektuurse lahenduse täpne elluviimine.

2) teenuse osutamise periood: 01.02.2010-31.12.2011.a.

3) pakkumise võitjaga sõlmitakse kirjalik käsundusleping.

Pakkuja peab kinnitama, et on võimeline kaasama pakkumusse vähemalt kaks isikut, kel on

a. V kategooria arhitekti kutsekvalifikatsioon

b. laitmatu ärialane reputatsioon.

Pakkumuses peab sisalduma eraldi välja tooduna pakkumise kogumaksumus.

Pakkumuse võitjaks tunnistamise aluseks on madalaim hind.

Pakkumised esitatakse digiallkirjastatult emaili aadressile: kaire@arhitektuurikeskus.ee või posti teel aadressile Lai 31, Tallinn 10133.

 

Kaire Pärnpuu

Projektijuht, Ehitusprojekti juhtimise hanke komisjoni liige