Ilmunud on Linnafoorumite raamat

07.10.2011
LINNAFOORUMID
Raamat on eesti ja inglise keeles, 368 lk, pehmekaaneline, 210x265 mm
Koostaja: Kaja Pae
Tõlge inglise keelde: Peeter Tammisto
Tõlge eesti keelde: Silver Rattasepp
Diagrammid: Paco Ulman
Fotod: Paco Ulman
Aerofotod: Maa-Amet
Kujundajad: Martin Voltri, Uku-Kristjan Küttis
ISBN: 978-9949-21-984-1
Kirjastaja: Eesti Arhitektuurikeskus

NB! For the English introduction please scroll down

 

 

Ilmunud on Linnafoorumite raamat, mis koondab 2009. ja 2010. aastal Tallinnas, Pärnus, Narvas, Tartus, Rakveres ja Viimsis toimunud linnafoorumite materjale ning käsitleb nende piirkondade ruumilise planeerimise problemaatikat. Raamat on inglise ja eesti keeles ning selle koostaja on Kaja Pae, kirjastaja Eesti Arhitektuurikeskus. Raamatut võib küsida Eesti Arhitektuurikeskusest Lai 31, Tallinn.

Kogu raamatut saab vaadata siit: LINNAFOORUMID (pdf)

Millistena Eesti linnasid näha soovitakse? Milliseid loovaid lahendusi kasutada Eesti linnade paremaks toimimapanekuks? Need olid põhiküsimused aastatel 2009 ja 2010 toimunud linnafoorumitel. Kahepäevased töötoad tõid linnaruumi üle arutlema nii kodu- kui välismaised arhitektid, ruumiplaneerimisega seonduvate erialade ning kohalike omavalitsuste esindajad, ärimehed ja linnaaktivistid. Käesolev raamat koondab foorumite käigus sündinud ideid. Ühtlasi jätkavad foorumitel osalenud arhitektid raamatu lehekülgedel leiduvates artiklites ja vestlustes mõttevahetusi, mis algasid töötubades.

Eesti ruumiplaneerimises on tunda ootusärevust. Lühikese aja jooksul on läbi elatud maareformile järgnenud muutused ja ehitusbuumiaegne kiire tegutsemine, toimunud on üleminek tsentraalselt planeerimiselt kohati ultraliberaalsesse äärmusesse. Aina enam ilmneb elanike ja kogukondade soov linnaruumi loomisse sekkuda ja muuta seda kohalikumaks ja inimmõõdulisemaks. Ehitusbuumi järel on muutunud päevakohaseks küsimus, kuidas tegeleda buumi käigus sageli justkui pooljuhuslikult linnaruumi paigutunud ehitiste vahele tekkinud ruumiga. Edasise planeerimise jaoks üliolulise vaidluse kõrvale, millised Eesti linnad võiksid olla, tõusis samavõrd tähtsana küsimus, kuidas tuua planeerimisse tagasi inimkesksus.

Konkreetsetest linnaruumi probleemidest lähtuvad ja nende põhjal üldistuvad arutelud dokumenteerivad linnaplaneerimise ja linnaruumist mõtlemise seisu Eestis ning aitavad loodetavalt kaasa ruumiplaneerimise mõtte edaspidisele formuleerumisele.

[gallery include="6100,6101,6102,6104,6105,6107,6108,6109,6110,6111,6112,6113" link="file"]***
URBAN FORUMS

The book is in English and Estonian, 368 pages, soft cover, 210x265mm
Editor: Kaja Pae
Translation to English: Peeter Tammisto
Translation to Estonian: Silver Rattasepp
Diagrams: Paco Ulman
Photos: Paco Ulman
Ortophotos: Land Board
Designers: Martin Voltri, Uku-Kristjan Küttis
ISBN: 978-9949-21-984-1
Publisher: Estonian Centre of Architecture

Download the book from here: URBAN FORUMS (pdf) or order the physical version from the Estonian Centre of Architecture: info@arhitektuurikeskus.ee

How would we like to see Estonian cities? What kinds of creative solutions could be used to improve Estonian cities? These are the fundamental questions at the urban forums that took place in 2009-2010. The two-day workshops brought architects from home and abroad, representatives of professions associated with spatial planning and representatives of local governments, businessmen and city activists together to discuss urban space. This book brings together ideas that were born in the course of the forums. At the same time, architects who participated in the forums continue the dialogues initiated in the workshops through articles and conversations in the pages of this book.

“Acupunctural scenarios” – the more complete treatment of public space, and proposals for which places activities should be steered towards so that the city would start functioning better were one output of the forums. Population and business drain of city centres and the fragmentary nature of public space were problems at most forums. The background of these questions directs us out of the scale of cities and leads to the question of the city regions and Estonia’s general organisation of settlements and infrastructure.

Altogether took place eight forums. A chapter in this book is devoted to each forum, bringing together the raising of the theme, pictorial material about the urban space under consideration, selected thoughts on the workshop discussions, and summaries of the forum proposals and the accompanying diagrams. Additionally, each chapter contains an article by an architect who participated in the forum that continues and expands the discussion from the forum.

Between its covers, the book brings together a series of architects with extensive working experience who think along the lines of spatial planning – architects who work as city architects and those who work in private practice, as well as professors and lecturers from the Estonian Academy of Arts Department of Architecture, are among the authors of the articles. Thus the conversation following each article is more general in scope in order to map out the thinking among architects of differing backgrounds concerning urban space.

We can enjoy very different rhetoric and means from architects in the course of articles and conversations. Most of them bear witness to the architect’s need to work on both large and small scales, analytically and creatively. The articles in the introductory chapter are general discussions associated with spatial planning and about the architect’s role and field of activity when it comes to planning.

Anticipation can be sensed in Estonian spatial planning. Changes after land reform, and rapid activity during the construction boom have been experienced recently. A transition has taken place from central planning to what are sometimes ultraliberal extremes. The wish of communities of residents to intervene in the creation of urban space and to make it more local and give it a human scale is emerging ever more. How to deal with the space that popped between buildings that often seem to be semi-randomly placed in urban space in the course of the construction boom has become a timely topic after the boom. Alongside the extremely important argument for future planning concerning what Estonian cities should be like, the question of how to bring people-oriented approach back into planning emerged as being equally important.

Workshop discussions based on specific issues in urban space and become generalised in book document the state of urban planning in Estonia, while also hopefully contributing to the continuing formulation of the idea of spatial planning in the future.