Novembris lööb välk polaarruumi!

02.11.2015
Kuidas inimesed nii kaugel ja külmas elavad? Mis toimub inimese organismis pikemat aega POLAARRUUMIS viibides? Kuidas inimese keha polaartingimustega harjub ja millist ruumi enda ümber vajab? Millised muutused ootavad polaarpiirkondi ees? Kuidas arhitektid saavad polaaralade arengus kaasa rääkida ja mida ära teha? Milliseid võimalusi polaaralad meile täna pakuvad ja millist teadustööd seal tehakse?

Foto: Timo Palo, Põhja-Jäämeri, 2012

VÄLKLOENGUT MODEREERIB

Mari Hunt, arhitekt

ESINEJAD:

  • Timo Palo, geograaf
  • Andres Tarand, klimatoloog
  • Rein Vahisalu, südamearst
  • Urmas Dresen, ajaloolane
  • Riho Västrik, dokumentalist
Anna oma tulekust teada: Facebook'i sündmus

TOETAJAD:

Välkloengute eesmärk on kutsuda avalikkust kaasa mõtlema ja arvamust avaldama meid ümbritseva avaliku ruumi kujundamisel, tekitada arhitektuuriteemadel avalikku arutelu ja viia ühiskonda arusaamist, et arhitektuur on meie kõigi asi. Välkloengute raames tutvustavad erinevate elualade esindajad 9-minutilise ettekande jooksul oma seisukohti etteantud teemal, misjärel toimub avatud diskussioon esinejate ja kuulajate vahel. Täpsem info siin.