Paides toimusid EAL maakonnapäevad

18.09.2009
Eesti Arhitektide Liidu (EAL) maakonnapäevad toimusid sel aastal Paides.
Maakonnapäevi korraldab EAL igal aastal ja nende eesmärk on tutvustada oma liikmetele eesti erinevate regioonide uut arhitektuuri ja sellega seotud teemasid. Tavaliselt tutvutakse kohalike uute ehitistega, kohtutakse linnajuhtidega, arutatakse kohalikke probleeme ja kui vaja tuuakse probleemid hiljem EAL eestseisusele seisukohavõtuks.

Paides kohtuti kohalike arhitektidega, tutvuti uute hoonetega nt Paide spordikeskus, arutati Kultuurikeskuse ümberehituse kavade üle ja kuulati, mis on kohalikel arhitektidel teemadeks.
Vaata klippi

EAL üks eesmärke on seista hea kvaliteetse elukeskkonna loomise ja säilimise eest ja seda saab ellu viia vaid sellega kursis püsides ja vajadusel kitsaskohtadele tähelepanu juhtides.