puitAIT koolitus- ja mentorprogramm

03.10.2017

puitAIT rogramm on suunatud Eesti puidutööstus-, arhitektuuri- ja inseneriavaldkonnas tegutsevatele VKE-dele eesmärgiga tõhustada sidusvaldade vahelist koostööd ning suurendamaks teadlikkust üksteise võimekusest ja vajadustest.

Eestis on olemas võimekad arhitektid ja kvaliteetset toodangut pakkuvad puitmajatootjad, kuid puudub tugev koostöö.

puitAIT projekt seisneb läbimõeldud ja sidusvaldkondade otsestele vajadustele suunatud koolitus- ja töötubade programmis, mille eesmärgiks on teadlikkus sidusvaldkondade tööst, disainist-tootmiseni protsessi tõhustamine, uued praktilised teadmised.
Eesti puitmajatootjad on edukad eksportijad ning eesti arhitektid pakuvad kvaliteetseid kaasaegseid disainilahendusi. Selleks, et ekspordis konkurentsieelist hoida ja kindlustada, saavutada suurem lisandväärtus ning kiirelt areneva valdkondliku digiarenguga sammu pidada, on vaja kõigi kolme sidusvaldkonna tihedamat koostööd ja praktilisi arengukoolitusi/töötubasid.

puitAIT programm koosneb kahest osast ja kuulutatakse välja järkudena oktoobris-novembris 2017:
1. Koolitused: ühis-ja eriala koolitused arhitektidele, insenridele ja tootjatele
2. Mentorprogramm: 1-2 valitud meeskonda nõustavad tootedisainer, turundusmentor ja ärimentor koos konsultantidega.

Läbi mentorlusprogrammi on eesmärgiks pakkuda tuge suurima ekspordipotentsiaaliga projektile tuge turunduse ja ärinõustamise valdkonnas ekspordivõimaluste tugevdamiseks ja müügivõimekuse suurendamiseks.  

Programmi oodatavad tulemused:
• arhitektuuribüroode, puidutootmisettevõtete ja mentorite abiga arendatakse edasi ekspordipotentsiaaliga kaasaegse arhitektuurse lahendusega toode või teenus, mida puidutööstusettevõtjad saavad oma tootevalikusse lisada
• luuakse tihedam koostöövõrgustik erinevate erialade ettevõtete vahel loomaks pinnast koostöö arendamiseks tulevikus
• puidutöösettevõtetel suureneb teadlikkus arhitektuuri- ja insenerivaldkonna potentsiaalist oma toodete või teenuste arendamisel
• arhitektidel suureneb teadlikkus puidutööstuse võimekusest ja vajadustest


Projekti toetab Euroopa Regionaalarengu Fond. Meedet rakendavad Kultuuriministeerium ja EAS.
Ragne Soosalu
PuitAIT programmi koordinaator
ragne@arhitektuurikeskus.ee, 58371984