puitAIT vol2 - MuutMoodulMaja

19.06.2018
Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskond kutsub arhitekte ühinema
puitAIT vol 2 paindliku majatüübi arendamise programmiga!


puitAIT vol2 programmis arendatakse Eesti arhitektide ja majatootjatega koostöös välja kaasaegse arhitektuuriga modulaarsed majatüübid, mille paindlikkus tagab nende kohandatavuse erinevatele tellija nõudmistele ning sobivuse kohalikku konteksti. Programmi oodatakse arhitekte, kellel on valmis või pooleliolev lahendus, millest saaks välja arendada paindliku modulaarse majatüübi (ridamaja, eramaja, väikesed kortermajad, suvemaja, pansionaat) – tehasetoote. Osalejad loovad reaalselt majatehases toodetava tootekontseptsiooni ning veebipõhise majakonfiguraatori.
Programm kestab ajavahemikus august 2018 – jaanuar 2019.

puitAIT vol2 programmi üldine siht on panna alus uute majatüüpide loomisega Eesti arhitektide ning majatootjate ühisele ja avatud koostööplatvormile. Ühtlasi on eesmärgiks anda lisaväärtus Eesti majatehaste toodangule, eksportida Eesti arhitektuuri ning luua konkreetne teadussuund, millele taotleda rakendusteaduslikke ja tootearenduse grante. puitAIT vol2 programmi kuraator on Renee Puusepp, kes on EKA arhitektuuriteaduskonna vanemteadur, arvutusliku arhitektuuri praktik ja Creatomus Solutions tegevjuht.

Programmi raames toimub mitu tehnilist töötuba, mille käigus mudeldatakse veebikonfiguraator ja luuakse konfigureeritava hoone BIM mudel. Oma panuse annavad ka moodulmajade projekteerimise tehasemeeskonnad, energiatõhususe spetsialist ja konstruktorid ning külastatakse majatehaseid. puitAIT vol2 programmi käigus tekkivate majatoodete sihtturuks on eelkõige Skandinaavia, aga ka teised Euroopa ja maailma maad ning Eesti enda koduturg.

Programmis osalemine on TASUTA!
Tähtaeg programmi registreerimiseks on 15. august 2018.
Sooviavaldused koos hoone eskiisiga palume saata aadressil ragne@arhitektuurikeskus.ee.

puitAIT vol2 programm toimub koostöös Eesti Arhitektuurikeskuse, Eesti Kunstiakadeemia ja Creatomus Solutions OÜ-ga.