TAB ’13 kuraatori võistlus

30.04.2012
TAB ’13 kuraatori võistlus

Tallinna Arhitektuuribiennaali (TAB) programm koosneb kolmest põhiüritusest ja nende satelliitidest. Biennaali keskmeks on kuraatorinäitus, sümpoosion ja Tallinna visioonivõistlus. Vaata lisaks eelmise biennaali ülesehitust ja kava www.tab.ee.

Võistlus otsib kuraatorit näitusele ja sümpoosionile. Need kaks üritust peaksid olema tihedalt seotud. Kuraatori ülesanne on püstitada järgmise TAB-i teema ning alateemad. Järgmine TAB toimub septembris, oktoobris 2013. Sümpoosion ja näituste avamised toimuvad 4.-8. septembril 2013.

Sümpoosion on arhitektuuriteoreetiline üritus, mis on suunatud Eesti ja lähiriikide arhitektidele ja arhitektuuri huvilistele. Erinevalt esimesest TAB-ist saab järgmise biennaali sümpoosion kestma 3 päeva. See võimaldab jaotada ühe suurema teema kolmeks eraldi blokiks. Iga päeva pärastlõunal esinevad 3-4 arhitekti, kes on esindatud oma töödega ka näitusel. Sümpoosioni prognoositav publik on 400-500 kuulajat, kelledest pooled on pärit mujalt.

Kuraatorinäitus on maketi või installatsiooni põhine. 2D materjalide osakaal peaks piirduma objekte tutvustavate siltidega. Näitust kavandades tuleb arvestada, et välitingimustesse kavandatav ekspositsioon või eksponaat ning selle hoiutingimused on tavapäraselt oluliselt kallimad, kuid ei pruugi olla. Kuraatori ülesandeks on välja pakkuda ka näituse ruum. Suuremate muuseumide (KUMU, Soolaladu) näituste kavad on praeguseks ajaks juba tehtud. TAB-i tarvis uut ruumi ehitama ei hakata. Kuraatornäituse sihtgrupiks on laiem üldsus. 1-2 kuud avatud näitusega tutvustatakse eestimaalastele tänapäeva arhitektuurset mõtet.

Kuraatori ülesandeks on püstitada Eesti kontekstiga seotud ning tänapäevases arhitektuurimaalimas toimuvaga resoneeruv teema. Tegemist peaks olema arhitektuuri- mitte planeerimisalase teemapüstitusega. Teema peab tekitama meedias küsimusi, olema intrigeeriv ja ajakohane. Alateemad võiksid käsitleda arhitektuurimaailma neid nišše, mis tulevikus võivad kujuneda osaks peavoolust. Alateemade endi vahelised seosed võivad olla nõrgad.

Võistleja ülesandeks on välja pakkuda ka esialgne valik esinejaid, minimaalselt igat alateemat juhtiv arhitekt või moderaator. Näituse osas tuleb arvestada sellega, et vähemalt pooled objektid peaksid olema valmistatud spetsiaalselt TAB-i näituse jaoks. Eestist pärit arhitektide osakaal programmis võiks olla 1/3.

Võistlus kuulutatakse välja 1. mai 2012.
Võistlustööde laekumise tähtaeg on 14. juuni 2012, kell 16.00.
Vabas vormis võistlustööd tuleb esitada trükitult ning digitaalselt.
Tööd tuua Eesti Arhitektuurikeskusesse, Lai tn. 31, Tallinn.
Võistluse tulemused kuulutatakse välja hiljemalt 14. juulil.
Võistlus on avalik. Võistlustöö ja selle osad esitada eesti keeles.
Žüriil on õigus kutsuda võistlejaid vestlusele. Žüriil on õigus kuulutada võistlus nurjunuks.

Kogu info võistluse kohta leiab TABi kodulehelt: www.tab.ee ning Eesti Arhitektuurikeskuse kodulehelt www.arhitektuurikeskus.ee.

Žürii:
Villem Tomiste, TAB
Katrin Koov, TAB
Endrik Mänd, Tallinna LPA
Peeter Pere, EAL
Ülar Mark, EAK
Toomas Tammis, EKA
Andres Kurg, EKÜ

Koostas:
Villem Tomiste
TAB