TAB 2017 visioonivõistlus keskendub Paljassaare poolsaare tulevikustsenaariumitele

12.01.2017
Tallinna Arhitektuuribiennaal 2017 kuulutab välja TAB 2017 visioonivõistluse, pakkudes arhitektidele, teadlastele ja kunstnikele võimalust arutleda selle üle, milline võiks olla Põhja-Tallinna linnaosas asuva Paljassaare poolsaare linnaline tulevik perioodil, mil ükski ökosüsteem ei jää inimtegevusest puutumata. Üheetapilise rahvusvahelise võistluse tähtaeg on 25. aprill 2017.

TAB 2017 visioonivõistlus kutsub osalejaid üles avastama Tallinna loodus- ja linnamaastiku potentsiaalseid ühenduskohti, keskendudes Paljassaare poolsaarele omaste maa ja rannaala, linnaarenduse ja pärandikaitse, reoveepuhastusjaama ning linnukaitsealade vahelise tasakaalu leidmise küsimustele. Konkursil osalejatelt oodatakse lahendusi, mis keskenduvad digi- või biotehnoloogiate kasutamisele ja nendega eksperimenteerimisele.

Tallinna Arhitektuuribiennaali rahvusvaheline visioonivõistlus on olnud algusest peale üks 2011. aastal alguse saanud biennaali olulisemaid osi. Visioonivõistluste lähteülesanded sünnivad koostöös Tallinna linnaga ning keskenduvad kindlale Tallinna piirkonnale või probleemile. Eelmise, 2015. aastal toimunud biennaali visioonivõistlus keskendus Viru väljaku võimalikele lahendustele ja 2013. aasta arhitektuuribiennaal kutsus arhitekte mõtlema sellele, milline võiks olla Väike-Õismäe piirkonna tulevik. 2017. aasta visioonivõistluse lähteülesande koostasid biennaali peakuraator Claudia Pasquero ning arhitektuuri ja urbanistikateemade abikuraator Alice Buoli.

Võistluse žüriisse kuuluvad Rachel Armstrong (Newcastle’i ülikool), Liam Young (SCI-Arc), Claudia Pasquero (Bartlett UCL / ecoLogicStudio), Veronika Valk (Eesti Kunstiakadeemia) ja Toomas Tammis (Eesti Kunstiakadeemia).

Žürii liikme Rachel Armstrongi sõnul kutsub visioonivõistlus arhitekte üles lähenema Paljassaare vastuolusid täis piirkonnale fantaasiarikkalt ent praktiliselt, uurides postindustriaalset maastikku, muutuvat ökosüsteemi ja uusi paiku, mis võiksid mahutada uusi elanikke aina kasvavas linnas. “Võimalus sõnastada uue, kolmanda millenniumi lähtepunktist uuesti ümber inimese ja mitte-inimese, maastiku ja ehitise ning looduskeskkonna iseloomu vahelised suhted, on aluseks biourbanismile, pakkudes potentsiaali mõelda uuesti läbi, kuidas me oma maailmas elame ja seda asustame. Võimalik, et suudame isegi ette kujutada, kuidas suurlinnade arendusprojektid võiksid suurlinnaelu kvaliteeti parandada, selle asemel, et ainult ressursse kulutada.”

TAB 2017 peakuraator ja visioonivõistluse žürii liige Claudia Pasquero: “Ootame võistlusele nägemusi sellest, kuidas Tallinn võiks tulevikus Paljassaare poolsaare inimese poolt loodud maastikule laieneda: paika, kus kohtuvad ja kattuvad linna reoveepuhastusjaam ja ornitoloogiline mitmekesisus. Visioonivõistlus ootab stsenaariume, mis lähtuvad võimalikest kooseksisteerimise vormidest tulevikus. Võistlustööde formaat on video või fotod, teretulnud on nii abstraktsed digitaalsed simulatsioonid kui eksperimendid materjalidega. Biennaali kodulehel registreerumine annab ligipääsu visioonivõistluse lähteülesandele ning Paljassaaret tutvustavatele materjalidele.”

Võistlustööd peavad olema laekunud Eesti Arhitektuurikeskusesse hiljemalt 25. aprilliks kell 11:59. Võitjad kuulutatakse välja 2017. aasta mai lõpus, kutsutakse osalema TAB 2017 kuraatorinäitusel, samuti saavad nad kutse TAB 2017 sümpoosionile 2017. aasta septembris.
Kõik võistlusele esitatud tööd osalevad TAB 2017 Bio-Tallinn näitusel.

Auhinnad
I koht:
4.000€
II koht:
2.000€
III koht:
1.000€
+ viis äramärgitud tööd

Küsimusi võistluse kohta saab esitada 20. jaanuarini aadressil vision@tab.ee

Võistluse juhendi leiate aadressil http://tab.ee/

Pressimaterjalid: (LINK KAUSTA).

Tallinna Arhitektuuribiennaal TAB on rahvusvaheline arhitektuurifestival, mis keskendub kohaliku arhitektuurikultuuri tutvustamisele, otsib vastuseid arhitektuurivaldkonna põletavatele küsimustele ja püüab vaadata valdkonna tulevikku. TAB pakub sündmusteprogrammi nii arhitektuuriprofessionaalidele, valdkonna tudengitele kui tavalistele ehituskunsti- ja ruumihuvilistele. TABi rahvusvaheline visioonivõistlus on üks biennaali kesksetest sündmustest.

TAB 2017 teemaga BioTAllinn uurib biotehnoloogiate kasutusvõimalusi arhitektuuris ja linnaplaneerimises. Uuritakse energiatootmist, jäätmekäitlust ja õhusaastet Tallinnas ning võimalusi arenguteks nendes valdkondades. TAB 2017 kutsub arhitekte, disainereid ja insenere leidma loodusprintsiipidel põhinevaid lahendusi, mida kasutada linnaehituses. Biennaalil esitletakse uusi biomehaanilisi prototüüpe, objekte ja tooteid, mille kaudu avatakse ehitatavuse, energia ja ökoloogilise jalajälje küsimusi. Peakuraatori lemmikteemaks on arhitektuursed struktuurid, mis taastoodavad toitu või energiat, ning uudsed “kasvatatud” materjalid. Biennaali peakuraator on Claudia Pasquero ja sündmust produtseerib Eesti Arhitektuurikeskus.

TAB 2017 produktsioonimeeskond:
Eve Arpo ja Maria Kristiin Peterson
vision@tab.ee

Meedia:
Triin Männik
press@tab.ee
+372 56201104