EAK Kivilinnafoorumi ettevalmistuskoosolek Tartus 6.09.11

05.09.2011
Teade


Tartu Kivilinnafoorumit ettevalmistav koosolek toimub teisipäeval

6.septembril kell 13.00, Raekoja plats 3 III korrus,

linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna koosolekuteruumis.


Ettekande kolmanda sektori kaasamise teemal teeb MTÜ Linnalabor.Projekt “Kivilinnafoorumid” kutsutakse ellu eesmärgiga aidata kaasa elukeskkonna igakülgsele tasakaalustatud ruumilisele arengule nõukogudeaegsetes tüüpelamute rajoonides. Projekti nimetus kajastab projekti tegevuste peamist teemat ja selle põhilist tööriista – linnafoorumeid. Eesti Arhitektuurikeskusel on kaheksa linnafoorumi korraldamise kogemus. Kivilinnafoorumite projektiga avardatakse senist mudelit, kaasates end õigustanud süsteemi kodanikuühendused.


Projekti tulemusel soovitakse saavutada kivilinnade elukeskkonna inimsõbralikkuse parandamist, eelkõige

olemasolevate hoonete vahelise ruumi süsteemse planeerimise ja arendamise kaudu. Kivilinnafoorumitega loodetakse elavdada kodanikuühenduste, omavalitsuse ja arhitektide vahelist koostööd ning süvendada arusaamist sedasorti koostöö olulisusest.


Projekti rahastavad Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.


Lugupidamisega


Erik Kõivistik

arhitekt

Tartu LV arhitektuuri

ja ehituse osakond, TLV poolne projektijuht

tel. 7 361 219


Edastas:

Kaire Pärnpuu

Eesti Arhitektuurikeskuse projektijuht

5168953, 6117436