Välkloeng ARHITEKTUUR KUI TEADMUS 14. märtsil Tartus

04.03.2013
Eesti Arhitektuurikeskuse XXXIV välkloeng

ARHITEKTUUR KUI TEADMUS
Aeg: 14. märts 2013 kell 19.00
Koht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Nooruse 5, Tartu
Osavõtt: tasuta
Facebook

KUIDAS SAAB TARTUSSE?
Eribuss Tallinnast Tartusse ja tagasi
Väljumine Tallinnast, Mere pst bussiparklast kell 15.30
Väljumine Tartust, Tervishoiu Kõrgkooli juurest kell 22.00

Eribussi tuusiku täishind 10€, õppurid ja eakad 6€

Tuusik sisaldab:

  • Mugav buss Tallinn-Tartu-Tallinn

  • Ekskursioon Tartu Tervishoiu Kõrgkooli uues hoones

  • Välkloeng

  • Väike vein ja hea seltskond


Tuusiku broneerimine: merike@arhitektuurikeskus.ee märksõna “TARTU BUSS“
NB! Bussi kohtade arv on piiratud. Palun kiirustage broneerimisega.
Tasumine bussis sularahas või ülekandega Eesti Arhitektuurikeskus MTÜ kontole: 10220091247011 (SEB)

***

ARHITEKTUUR KUI TEADMUS

ESINEJAD
Andres Ojari, arhitekt
Vladimir Sazonov, assürioloog
Riin Magnus, biosemiootik
Aleksander Tõnnisson, süsteemiinsener
Kaja Pae, arhitekt-füüsik

Martin Melioranski, moderaator: "Ehitistega seotud metafooride kasutamine on laialt levinud kogu kultuuris. Mitmetes kaasaegsetes käsitlustes ja teadusharudes, mis ei tegele otseselt hoonete või linnaehitusega, on arhitektuursele ülesehitusele viitavat palju. Mistahes üldprintsiipi, mille eesmärgiks on piiritleda nii idee, ruum, materjal, funktsioon kui situatsioon, kirjeldatakse enamasti kui arhitektuuri. Seekordse välkloengu eesmärk on laiendada arusaama arhitektuurist kui pelgalt ehitiste kavandamise ja püstitamisega seotud tegevusest. Soovime suunata arutelu arhitektuuri ja sellega seotud mõttekultuuri suhtele – käsitleme arhitektuuri kui teadmiste ja kogemuste vormi, kui alusstruktuuri, milles on tähtsal kohal ka teadmus vormist.

Samas ei saa me unustada ka ehitatud keskkonda ennast. Ajaloo vältel on olnud perioode, kus juhised ehitise valmimiseks on edastatud üsna lakoonilisel moel, näiteks suulise pärimuse või praktilise käsitööoskuse abil. Nii andis arhitektuur võimaluse omandatud teadmuste kinnistamiseks ja edasiseks rakendamiseks. Ehk olid teadmised ja kogemused neil ajajärkudel tihedamalt seotud kui praegu? Arhitektuur näikse olevat samaaegselt nii sirgjooneline kui paindlik organiseerimisprintsiip, mis nii talletab kui suunab teadmust. Kuid kas arhitektuuri saab samaaegselt käsitleda nii olemasolevat teadmust piirava kui uut teadmust soosiva nähtusena?"

MARTIN MELIORANSKI
Martin Melioranski on arhitekt, kes nii akadeemilises elus kui ka praksises tegelenud uurimuste ja projektidega, mis sildavad arhitektuuri ja linnaehitust, varieerudes paviljonide skaalast elamukvartalite ja kõrghooneteni ning multifunktsionaalsete keskuste projekteerimiseni. Samas on ta pööranud kõrgendatud tähelepanu loodusliku ja arhitektuuri kui tehiskeskkonna vaheliste suhete tuvastamisele ning uudsete üleminekute konstrueerimisele, kasutades selleks arvutusloome vahendeid algoritmilisest bioloogiast ja arhitektuursest geomeetriast.

Ta on õpetanud arhitektuuri Columbia Ülikoolis New Yorgis 2001-2002 ja Eesti Kunstiakadeemia Arhitektuuriteaduskonnas alates 1999. aastast. 2005. aastast on ta Eesti Kunstiakadeemia 3D labori kaasasutaja ja juhataja, 2011. aastast külalisteadur, uurides digitaalse ja füüsilise keskkonna vahelisi seoseid. Kirjutanud artikleid ja pidanud loenguid arhitektuuri, urbanismi ja disainiga seotud teemadel, esitlenud oma töid Eestis, Soomes, Küprosel ja USAs. Oli 2011 ilmunud Eesti Arhitektide Liidu ajakirja „Ehituskunst 53/54 - Arhitektuursed dialoogid“ külalistoimetaja. Alates 2012ndast aastast sama ajakirja toimetuse kolleegiumi liige.

TARTU TERVISHOIU KÕRGKOOL
2011. aasta lõpus valminud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli uue õppehoone autoriteks on Kavakava arhitektid (Indrek Peil, Siiri Vallner). Sisearhitektuurse lahenduse autoriks on Tarmo Piirmets (Pink OÜ). Hoonest lähemalt Kavakava kodulehelt: http://www.kavakava.ee/Tartu_tervihoiukool/index.html

KONTAKT
Martin Melioranski, moderaator, arhitekt, +372 551 2026, martin.melioranski@artun.ee
Merike Krais, Eesti Arhitektuurikeskuse projektijuht, +372 50 74 991, merike@arhitektuurikeskus.ee

VÄLKLOENGUD
Välkloengute eesmärk on kutsuda avalikkust kaasa mõtlema ja arvamust avaldama meid ümbritseva avaliku ruumi kujundamisel, tekitada arhitektuuriteemadel avalikku arutelu ja viia ühiskonda arusaamist, et arhitektuur on meie kõigi asi. Välkloengute raames tutvustavad erinevate elualade esindajad 9-minutilise ettekande jooksul oma seisukohti etteantud teemal, misjärel toimub avatud diskussioon esinejate ja kuulajate vahel. http://www.arhitektuurikeskus.ee/category/valkloengud/

TOETAJAD
Kultuurkapital
Valgusmaania
Velux Eesti OÜ